Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806
 
Miért legyek nevelőszülő?

Amikor egyik nevelőszülőnket egyszer arról kérdezték, miért vállalkozott erre a hivatásra, elmesélte, hogy legalább egy éven át érlelték magukban a döntést a feleségével, mígnem egy esti elcsendesedéskor kinyitotta a Bibliát. A Szentírás Máté evangéliumának annál a mondatánál nyílt ki, ahol Jézus a valódi hitet a gyermeki tisztasághoz hasonlítva így szól a tanítványaihoz: ,,És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.,,

Ekkor egymásra néztek és eldöntötték: másnap jelentkeznek nevelőszülőnek. A döntésüket nem bánták meg, azóta több, családját vesztett gyermeknek teremtették meg a harmonikus, boldog gyermekkor lehetőségét. Miközben ők maguk is boldogok.

Magyarországon jelenleg mintegy 23 ezer olyan gyermek él, aki valamilyen okból elvesztette a saját családját. A gyermekvédelmi gondoskodás rendszere ma már a nagylétszámú intézetek helyett szeretetteljes, elfogadó légkört igyekszik biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik átélték ezt a traumát. Ők a nevelőszülők, akik készek a saját otthonukba fogadni a családjukból kiemelt gyermekeket. A nevelőszülő átmeneti segítséget nyújt, hiszen a cél az, hogy a gondozott gyermekek sorsa megnyugtatóan rendeződjön. Ami azt jelenti, hogy a gyermek vagy visszakerül vérszerinti családjába, vagy új családra lel, örökbefogadás révén.

Ön akkor lehet nevelőszülő, ha
 • büntetlen előéletű férfi vagy nő, családi állapottól függetlenül
 • 24. életévét betöltötte
 • a gondozott gyermeknél legalább 18 évvel és legfeljebb 50 évvel idősebb
 • személyisége és egészségi állapota alapján alkalmas az elhelyezett gyermek egészséges fejlődésének biztosítására
 • lakhatási körülményei alapján alkalmas nevelt gyerek(ek) elhelyezésére: gyerekenként legalább 6 nm területű szoba áll rendelkezésre az ingatlanban. (Bérelt ingatlan esetén hozzájárulást kell kérni a tulajdonostól)
 • hajlandó a felkészítő tanfolyam elvégzésére.
Mi a nevelőszülő feladata?

A nevelőszülő átmeneti segítséget nyújt, de lehet, hogy ez az átmenet évekig is eltart. Ennek időtartamát sok tényező határozza meg. A nevelőszülőnek az alatt az idő alatt, amíg a gyermek nála van, teljes körűen el kell őt látnia, és hozzá kell járulnia a testi, lelki, érzelmi fejlődéséhez. Az is a célja a nevelőszülői rendszernek, hogy a gyermek a családi élet mintáját tapasztalja meg, sajátítsa el, hogy továbbvihesse a saját életébe.

Ön képes a nevelőszülői feladatra, ha:

 • gondoskodik a rábízott gyerek(ek) testi-lelki szükségleteiről.
 • segíti a gyermek(ek) visszakerülését a vér szerinti családba, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az örökbefogadás folyamatát támogatja.
 • kapcsolatot ápol a vér szerinti szülőkkel, elviszi a találkozókra a gyerekeket felkészíti az Önre bízott gyerekeket, fiatalokat az önálló életre.
 • a gyerekek után járó havi ellátmányból és családi pótlékból fedezi étkezésük, ruházkodásuk, oktatásuk költségét.
 • elvégzi a gyerekekkel kapcsolatos szükséges adminisztrációt, dokumentálja fejlődésüket és fejlesztésüket.
Hogyan lehetek nevelőszülő?

A nevelőszülőnek olyan embereket keresünk, akik bármilyen sorsú, életkorú gyermek befogadására készek. Ha ez a segítő szándék meg van, akkor egy önéletrajz és motivációs levél elküldésével lehet jelentkezni a területi igazgatóságunkon. Ezután egy több lépcsős, kiválasztási folyamat következik.

 • A kiválasztás lépései:

 • Telefonon megkeressük az érdeklődőt, válaszolunk a felmerülő kérdésekre.

 • Szakembereink személyesen beszélgetnek az érdeklődővel.

 • Munkatársaink felmérik a jelölt lakókörnyezetét, hogy alkalmas-e gyermek(ek) fogadására.

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat a háziorvosnál, és további kötelező nyilatkozatok megtétele (adatkezelés, ingatlanra vonatkozó nyilatkozat, stb).

 • Pszichológiai vizsgálat (személyiségteszt és mélyinterjú).

 • 60 órás nevelőszülői képzés elvégzése

Ki segíti a nevelőszülő munkáját?

Ha a segítő szándék valakiben elkötelezettséggé válik, szolgáltatónk megfogja a kezét és segíti, támogatja a vállalásában. Ezen az úton teljes szakembergárdánkkal végig kísérjük: a nevelőszülői tanácsadóinktól a gyógypedagógusainkig, élménypedagógusok, edzők segítik és támogatják teljes hivatása során. A Szeged-Csanádi Egyházmegye számos fejlesztéssel és rengeteg programmal segíti a nevelés felelősségteljes folyamatát, amit a gyermekek számára és a szülők segítésére ingyenesen biztosítunk.

Ha nevelőszülő leszek számíthatok, a
 • nevelőszülői tanácsadóra, aki segíti a nevelőszülőt és családját nevelési kérdésekben, támogatják a felmerülő nehéz helyzetekben.
  A nevelőszülői tanácsadók feladata a gyermekek ellátásának és a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzése is.
 • pszichológusokra, akik szükség szerint egyénileg támogatják a nevelőszülőt vagy a nála nevelkedő gyerekeket.
 • gyógypedagógusokra, akik speciális igényű gyermekeink számára, terápiás fejlesztéseket biztosítanak.
 • pasztorációs csoport munkatársaira, akik a lelki támogatásban képesek segítséget nyújtani gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
 • élménypedagógusokra, edzőkre, akik élményekkel illetve a sportolás lehetőségével segítik a gyermekek fejlődését - térítésmentesen.
 • nevelőszülő-társak tapasztalatára, szervezetünkben ugyanis összetartó közösségre is talál: a megélt élmények megosztása egymással hatalmas segítség, ezért rendszeres összejöveteleket és nevelőszülői programokat szervezünk.
 • gyermekvédelmi gyámra, aki bár nem a szervezetünk alkalmazottja, a nevelőszülővel együttműködve támogatja a gyermek fejlődését.
Milyen juttatás jár ezért a nevelőszülőnek?

Nevelőszülőnek lenni ma már valódi hivatáspálya. Szolgáltatónk kezdeményezője volt annak a jogszabály módosításnak, amelynek eredményeként 2014-től a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási  jogviszonnyá alakult át. A nevelőszülők díjazása régóta hiányzott a gyermekvédelmi rendszerből, mert a nap 24 órájában 4-5 nevelt gyermekről szeretettel gondoskodni igen is nagyon hasznos tevékenység az egész társadalom számára, amit anyagilag és erkölcsileg is illik elismerni. Ez a jogviszony lehetővé teszi a társadalombiztosítási ellátást, amit figyelembe vesznek a nyugdíj számításánál. Emellett a nevelőszülőt a nála elhelyezett gyermekek után nevelési díj, valamint a család havi költségeinek fedezésére, a gyermekek szükségleteire ellátmány illeti meg. Ez utóbbi összeg felhasználását a nevelőcsalád tanácsadója folyamatosan ellenőrzi, tehát maradéktalanul a gyermekekre kell fordítani.

Nevelőszülőként tudnom kell, hogy

 • a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonynak minősül.
 • a nevelőszülő jogosult társadalombiztosítási ellátásra, nyugdíj számításnál évei figyelembe vehetők.

A nevelőszülő Alapdíjat kap havonta:

 • az alapdíj összege 2022-ben 60.000,- Ft. Kiegészítő díja, havonként, gyermekenként 40.000 Ft
 • ha különleges vagy speciális szükségletű a gyermeket nevel, akkor 14.000 Ft többletdíjat kap a nevelőszülő gyermekenként.

A nevelőszülő gyermekenként Nevelési díjat és külön ellátmányt is kap a nevelőszülő, a gyermek ruháztatására, iskoláztatására:

 • a Nevelési díj gyermekenként: 34.200 Ft
 • külön ellátmány: 8.550 Ft
 • ha különleges szükségletű a gyermek, akkor a nevelési díj 39.900 Ft, az ellátmány 9.975 Ft.

Családi pótlékot is kap a nevelőszülő:

 • ennek összege gyermekenként 14.800 Ft
 • tartósan beteg gyermek esetén 23.300 Ft.

A nevelőszülőnél elhelyezett 2 év alatti gyermek után a nevelőszülő GYED -et vehet igénybe.

Miért a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál legyek nevelőszülő?

Szervezetünk, a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató hitvallásában a 10 évvel ezelőtti megalakulás óta adott a gyermekközpontú szemlélet, és ez érzelmi és viselkedési szinten is átjárja feladatellátásunkat. Az egyház mindig is gyámolította a segítségre szorulókat. Nálunk is alapvetés, hogy maga a gyermek az első, és az ő esete, élettörténete, lehetőségei határozzák meg a mellette állók, vele foglalkozók mindennapi tevékenységét. Mi abban hiszünk, és ezt számtalan példa is igazolja, hogy a kisebb, szeretetteljes közösség valóban gyógyír lehet a gyermek számára. Szolgálatunkat ma már 13 megyében végezzük, több mint 7000 férőhelyen gondozunk családból kiemelt gyermekeket és fiatalokat. Emellett a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató valamennyi katolikus fenntartású gyermekvédelmi rendszerben - összesen 12 megyében - országos módszertani feladatokat is ellát. Tehát szakmai szempontból az egyik legnagyobb és legjobban működő gyermekvédelmi szolgáltató a miénk.

További érvek helyett érdemes tudni, hogy:
 • Saját szakmai programunkat a KÁSZPEM rendszert Magyarországon kívül már Bulgáriában és Németországban is alkalmazzák. Ezzel az egyedülálló módszerrel segítjük a gondoskodásunkban nevelkedő fiatalokat abban, hogy visszanyerjék önbizalmukat, és felkészülhessenek az önálló életre.
 • A hazai gyermekvédelemben szintén egyedülálló felkészültséggel rendelkezünk a tehetséggondozásra, a sportolásra, a gyógypedagógiai fejlesztésekre vonatkozóan, amit ingyenesen biztosítunk a gyermekeink számára.
 • A gondoskodásból kilépő fiataljainknak nem engedjük el a kezét, hiszen utógondozottként és akár felnőttként is maradhatnak összetartó közösségünk tagjai.

Kedves Érdeklődő!

Mi, itt a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál hisszük,
minden  gyermeknek jár az esély, hogy egy szerető, biztonságot és otthont
nyújtó családban nevelkedhessen.

Amennyiben Ön is meg szeretné adni ezt az esélyt egy, vagy több
 gyermeknek egy elkötelezett csapat tagjaként - jelentkezzen munkatársainknál!
E-mail: neveloszulo.jelentkezes@szentagota.hu
Telefonszámok:
 +36 20 946 1005
 +36 20 921 4670

Ők a mi nevelőszülőink, akikre büszkék vagyunk


Kitüntetés a nevelőszülői hivatásért

Kitüntetés a nevelőszülői hivatásért

Az elmúlt 27 év alatt 15 fiút és 15 lányt nevelt fel két saját gyermeke mellett kerekharaszti nevelőszülőnk, Erki Ferencné. Tercsike a hétvégén megkapta a Heves Megyei Családokért díjat.

I.ÁGOTA Családi fesztivál a Győr-Moson-Sopron megyei nevelőszülői családjainknak

I.ÁGOTA Családi fesztivál a Győr-Moson-Sopron megyei nevelőszülői családjainknak

Győr-Moson-Sopron megyei nevelőszülői családjaink ez év elején csatlakoztak szolgáltatónkhoz, most először hívtuk őket vendégségbe, hogy megtapasztalhassuk közösen az összetartozás élményét.

Gyermeknapi Ki mit tud? Szekszárdon

Gyermeknapi Ki mit tud? Szekszárdon

Szekszárdon harmincöt állami gondoskodásban nevelkedő, Tolna megyei gyermek és fiatal lépett a zsűri és a közönség elé, hogy megmutassa, miben tehetséges.

A családok nemzetközi napján családot festettek az állami gondozott gyerekek

A családok nemzetközi napján családot festettek az állami gondozott gyerekek

Szolgáltatónk Heves megyei nevelőszülői hálózata azért választotta újabb programjának témájául a családot, hogy azt üzenje, létezik egy családot helyettesítő intézmény: a nevelőszülői család.

Anyáknapi köszöntő

Anyáknapi köszöntő

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató ezzel a videóval mond köszönetet nevelőszülőinknek, áldozatos munkájukért! Hála értük!

Békésben nőtt az érdeklődés a nevelőszülői hivatás iránt

Békésben nőtt az érdeklődés a nevelőszülői hivatás iránt

Már zajlik egy felkészítő tanfolyam a megyében és mivel már újabb jelentkezők is vannak, egy másik indítását is tervezik Békés megyei munkatársaink.

Akik kitárják a szívüket és az otthonukat! - Nevelőszülőket toborzunk Győr-Moson-Sopron megyében is

Akik kitárják a szívüket és az otthonukat! - Nevelőszülőket toborzunk Győr-Moson-Sopron megyében is

Győr-Moson-Sopron megyében is növelni szeretnénk a nevelőszülők számát. Márta hivatásvállalása jó példa lehet a csatlakozni szándékozók számára.

Biztonságot és szeretetet kapnak a nevelőszüleiktől a Békés megyei gyerekek

Biztonságot és szeretetet kapnak a nevelőszüleiktől a Békés megyei gyerekek

A Békés megyei nevelőszülői hálózatban már több mint 500 gyermekről és fiatalról gondoskodik közel 120 nevelőszülő.Jó hír, hogy nő az érdeklődés a hivatás iránt.