EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806-00000000 Nemzetközi számlaszám: SWIFT kód (BIC) OTP VHUHB (IBAN) HU75 1173 5005 2055 0806 0000 0000

Heves megyei Nevelőszülői hálózat 

 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Heves Megyei Nevelőszülői Hálózata, a gyermekvédelmi szakellátás keretén belül, az otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás és az utógondozás feladatköreit látja el. Központi irodánk a megyeszékhelyen található, 3300 Eger, Rózsa Károly utca 8. szám alatti címen. Hálózatunk jelenleg 288 fő befogadására alkalmas. A 93 foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező nevelőszülői háztartásban 260 gyermekvédelmi gondoskodásban élő kiskorú és fiatal felnőtt talált szerető, befogadó családra. Földrajzi megjelenés tekintetében a nevelőszülőink 61 %-a a Hevesi Járásban tevékenykedik. Ebben a térségben a legerőteljesebb a nevelőszülőség hagyománya.     

A nevelőszülőink legfontosabb segítői a nevelőszülői tanácsadók, akik szakmai támogatást nyújtanak a nevelőszülők munkájának magasabb színvonalra emeléséhez, hivatásuk sikeresebb megéléséhez. Ezáltal gondozottjaink egy új esélyt kapnak nehézségekkel teli életkezdésük kompenzálására. Ehhez járul hozzá a hálózat pszichológus munkatársa, aki a nevelőszülők kiválasztásában, felülvizsgálatában, valamint a gyermekek vizsgálatában, támogatásában vesz részt. A ránk bízott kiskorúak sikeres társadalmi integrációját, társadalmi mobilitási esélyeinek növelését, az őket közvetve és közvetlenül körülölelő szakemberek hivatástudata és szakmai felkészültsége mozdítja elő, ezért fontosak számunkra a szakmaközi együttműködések a megye hatósági, szociális, egészségügyi, köznevelési és közoktatási intézményeivel. 

Hálózatunk szemléletében prioritást élvez a közösen átélt élmények összetartó ereje, ennek érdekében minden korosztály számára számtalan lehetőséget biztosítunk a szabadidő hasznos és örömteli eltöltéséhezHagyománnyá vált a gyermeknap, karácsony, húsvét közös megünneplése, valamint a nyári sport programok és kirándulások megszervezése.  

A nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermekek hosszú távú eredményes gondozása, nevelése akkor valósulhat meg, ha a kiskorúak fejlődése az életkoruknak megfelelő ütemben halad. Ehhez szükséges, hogy a nevelőcsalád kiegyensúlyozottan támogassa a gondozottakat, megteremtse a biztonságos kötődés alapját, a vér szerinti családdal megfelelő kapcsolatot ápoljon és a gyermek szükségleteire reagáljon. Elengedhetetlenül fontos, hogy ennek hátterében egy stabilan működő nevelőcsalád álljon. Hivatásunk közös célja, a ránk bízott gyermekek életkezdésének megkönnyítése, a kudarcok sikerekre cserélése.