EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806-00000000 Nemzetközi számlaszám: SWIFT kód (BIC) OTP VHUHB (IBAN) HU75 1173 5005 2055 0806 0000 0000
/media/uploads/images/post_upload/BAZ megye cmer.jpg

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nevelőszülői hálózat 


A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működtetett Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nevelőszülői Hálózata otthont nyújtó, utógondozói ellátás és utógondozás feladatköreit látja el a gyermekvédelmi szakellátás keretein belül. A nevelőszülőségnek hagyománya van megyénkben, több évtizedes múltra tekint vissza a hálózat szervezése és működtetése. Nevelőszülői családjainkra jellemző, hogy több generációt átívelően választják ezt a hivatást. Jelenleg a megye 16 járásából 10-ben vagyunk jelen, összesen 50 településen vannak nevelőszülői családjaink. Földrajzilag 4 járásban /a szikszói, encsi, putnoki és ózdi járások/ koncentrálódik befogadó családjaink többsége. A megyeszékhelyen működő központi irodánk 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 126. szám alatti címen található. Nevelőszülői Hálózatunk jelenleg a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 496 fő befogadására alkalmas férőhellyel rendelkezik. A 147 foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező nevelőszülői háztartásban közel 450 gyermekvédelmi gondoskodásban élő kiskorú és fiatal felnőtt nevelkedik.

Nevelőszülői családjaink, állandóságot, biztonságos kapcsolatokat, a gyermekek fejlődési szükségleteit kielégítő és a vérszerinti kapcsolatait tisztelő, helyettesítő családi környezetet nyújtanak azon ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermekek számára, akik saját családjukban nem nevelkedhetnek biztonságosan, továbbá azon utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára, akik még nem állnak készen az önálló életük megkezdésére. Nehéz helyzetbe jutott családok gyermekeit fogadják otthonukba, saját háztartásukban biztosítva azt a gondoskodást, amit a gyermekek természetes szülei időszakosan nem képesek nyújtani számukra. Teszik ezt úgy, hogy életvitelükkel, a családi életük értékrendjének átadásával, a családi szerepek bemutatásával követendő mintát is nyújtanak egyben a gondjaikra bízott gyermekek számára. A nevelőszülők ezen áldozatos, sokrétű munkájában nyújt segítséget gondoskodó partnerként az intézmény teljes szakember gárdája a ránk bízott kiskorúak sikeres társadalmi integrációja, társadalmi mobilitási esélyeinek növelése érdekében. Hálózatunkban 1fő szakmai vezető, 1fő növendékügyi előadó, 1fő gyermekvédelmi ügyintéző, 1fő pszichológus, valamint 12fő nevelőszülői tanácsadó összehangolt munkája, szakmai felkészültsége, hivatástudata, tapasztalata, elhivatottsága segíti a fenti célok megvalósulását. Fokozott figyelmet fordítunk gyermekeink képességeinek, tehetségének kibontakoztatására, szükség esetén felzárkóztatására, terápiás megsegítésére. A gondozottjaink, nevelőszüleink számára biztosított szabadidős programjaink, élményprogramok lehetőséget teremtenek egymás megismerésére, baráti kapcsolatok kialakítására, lelki feltöltődésére. Hálózatunk azon fáradozik, hogy a nevelőszülők és a gyermekek között az érzelmi kötődés révén kialakuló biztonság alapját képezhesse a gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi fejlődésének, ezáltal a reánk bízott gyermekek képessé váljanak visszailleszkedni a vér szerinti családjukba, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a beilleszkedésre az örökbefogadó családba, végső soron az önálló életre.

/media/uploads/images/post_upload/Fti nevelszli csald (2).jpg
Budapest főváros és Pest megye
/media/uploads/images/post_upload/Benedek Viki.jpg
Bács-Kiskun megye
/media/uploads/images/post_upload/Baranya megye cmer.jpg
Baranya megye