Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806

Az ifjúság a jövő erőforrása


„Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.” (Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás, 2011. 04. 25.)


Az ifjúság a jövő erőforrása, amelynek tagjai képesek aktív szerepvállalásra, megújulásra. A fiatalsággal való tudatos foglalkozás hosszú távú befektetés. Egy társadalomban az idősebb nemzedék felelőssége a fiatalok szocializációs folyamatának segítése, a társadalmi életbe való bevezetése, a hagyományok átadása. Ez azon fialok esetében is így van, akik nem a vérszerinti családjukban nevelkedtek, azzal a különbséggel, hogy a társadalomra, az őket körülvevő környezetre még nagyobb felelősség hárul.

Gyermekeink és fiataljaink élethez, családhoz, tanuláshoz, munkához, jövőhöz való esélyét nagyban megnövelik az olyan jellegű programok, melyek segítik az iskolai megfelelésüket, a megfelelő társadalmi minták elsajátítását, a felkészülést a munka világára, és erősítik társadalmi részvételüket. Az ÁGOTA® Alapítvány családból kiemelt gyermekek körében végzett országos kutatása alapján elmondható, hogy az állami gondoskodásba került gyermekek közel 70% ebben az országban szeretne élni. Amikor jövőjükről fogalmaznak, elsődleges helyen áll, hogy itt, ebben az országban, akár abban a városban, településen, ahol jelenleg is élnek, szeretnének munkát, családot, otthont kialakítani. Fontos számukra a hagyományok tisztelete a törvények tisztelete, a hit, a barátságok kialakulása. Ugyanakkor, az eddig megélt sajátosan tragikus életút arra tanította őket, hogy nem lehetnek eléggé óvatosak a többi emberrel. Ha problémáik vannak, akkor nem tudnak kitől segítséget kérni, azokat maguknak kell megoldani.

Intézményünk ifjúsági munkájának egyik alapelve, hogy a nálunk nevelkedő, velünk élő gyermekeket és fiatalokat pozitív változásokat hordozó, meghatározó társadalmi szereplőnek kell tekinteni. Bíznunk kell abban, hogy ők a társadalmunk jövőjét formáló, és a jövőt alkotni képes korosztály, de fokozott érzékenységgel kell, kezeljük, hogy ők - bármilyen okból adódóan, de - hátrányos helyzetben lévő, gyermekvédelmi ellátásra szoruló, fogyatékkal élő, veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató intézményrendszerének minden lehetőségével és sajátos eszközrendszerével támogatja fiataljainak életre való felkészülését.

Ifjúságpolitikai koncepció megtekintése