EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806-00000000 Nemzetközi számlaszám: SWIFT kód (BIC) OTP VHUHB (IBAN) HU75 1173 5005 2055 0806 0000 0000

Nógrád megyei Nevelőszülői hálózat 


A Nógrád megyei Nevelőszülői hálózat 2020. július 1-jén csatlakozott a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóhoz. Területileg az Észak-magyarországi régió csücskében található. Nevelőszülőink a megye 33 településén végzik nevelőszülői hivatásukat. Jelenleg 68 nevelőszülőnk van foglalkoztatási jogviszonyban, akik közel 219 gyermek és fiatal felnőtt elhelyezését tudják biztosítani.  

Nevelőszülőink a gyermekvédelmi szakellátásba került – nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve utógondozói ellátásban lévő fiatal felnőttek otthont nyújtó, teljeskörű ellátását végzik. A nevelőcsaládokban a gyermekek kora és neme szerinti eloszlás változó. A gyermekek szükségletei szerint ellátják a normál és a különleges szükségletű gyermekeket is. A nevelőszülőink többsége jellemzően 2-3-4 férőhelyen gondoz gyermeket. Ez a gondozotti létszám - a saját családjukat figyelembe véve - ideális. A megye nyugati felén (Balassagyarmat és környéke) még mindig kevés a nevelőszülő, bár vannak érdeklődők (telefonon és személyesen is), de a beszélgetéseket tényleges bejelentkezés minimális arányban követi.  

A kihelyezéseknél a nevelőszülők életkorát, lakókörnyezetét, lakáskörülményeit, terhelhetőségét figyelembe véve 1-2 gyermek kihelyezése a jellemző. Nagyon csekély a 3 gyermek kihelyezése. A gyermekek életkorát tekintve a törvény által meghatározott 0-12 éves korosztályt fogadja a hálózat. Sajnos tapasztalataink szerint, a 10 éven felüli gyermeket fogadó nevelőszülőink száma kevés. A nevelőszülők többsége 3-8 éves korosztály nevelését vállalja.  

A rendszerbe bekerülő négyes, ötös, és efölötti testvérsorok együttes elhelyezése a hálózatban szinte lehetetlen. A nevelőszülők lakásának nagysága, beosztása, a család terhelhetősége szempontjából 5-6 nevelőszülő lenne alkalmas rá, azonban náluk minden férőhely betöltött.  

A gyermekek összlétszámához viszonyítva magas a különleges szükségletű gyermekek száma. Szinte alig van olyan család, aki nem nevel különleges szükségletű gyermeket, fiatalt. Több olyan nevelőszülővel is büszkélkedhetünk, akik az 1990-es évektől folytatják ezt a szépségekkel, nehézségekkel teli hivatást. Az utógondozói ellátottjaink többségére jellemző, hogy nagykorúságukat követően azon a településen maradnak, ahol a nevelőszülő lakik. Ezek a nevelőszülőink teljesjogú családtagoknak tekintik ezeket a fiatal felnőtteket, és a továbbiakban is segítik őket.  

A nevelőszülők tevékenységét, munkáját egy szakmai vezető, négy nevelőszülői tanácsadó és egy adminisztrátor segíti, és ellenőrzi.  

A Nógrád megyei Nevelőszülői hálózatot leginkább úgy jellemezhetjük, mint egy nagy család, ahol a nevelőszülők mindegyike ismeri egymást. Jellemző, hogy egy-egy településen (mint például Kálló) több olyan nevelőcsalád van, akik rokoni kapcsolatban állnak egymással. Több olyan nevelőszülőnk van, aki saját maga is olyan családban nőtt fel, ahol szülei nevelőszülők voltak, így számukra teljesen természetes volt, hogy ő maga tovább viszi ezt a hivatást.