Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor
Integrációs programsorozat 2018
Integrációs programsorozat 2017
Integrációs programsorozat 2016
Integrációs programsorozat 2015
Integrációs programsorozat 2014
Integrációs programsorozat 2013
Integrációs programsorozat 2012
Minden gyermeknek családban van a legjobb helye
Interjúk
Dél Alföldi regionális bűnmegelőzési fesztivál 2017 szeptember 09.
Videók
KÁSZPEM-könyvek magyarul-angolul
Nyári látogatások Ágotafalván - ÁGOTA® Alapítvány - Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány
 

Nyári látogatások Ágotafalván

Vissza az előző oldalra!

„A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.” (Jn 3,8)

Tass – Alsószenttamás egy misztikus hely. Ősidők óta lakott terület. Valamikor egy kastély is állt ezen a helyen. A közelmúltban az irgalom és újrakezdés helye is volt. A Mécses Szeretetszolgálat segített itt bajbajutott embereknek. Az imádság, a létbiztonság és a munka helye lett. Áthalad itt a nemzetközi zarándokút és turista útvonal: a Mária Út. Ma a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató egyik központja már. Mi ÁGOTAFALVÁnak nevezzük, mert ezzel a hellyel egy régi ÁGOTÁs álmunk megvalósulni látszik. A terület már a miénk, immár gondozott és kerítés veszi körül, a hálózati vizet is bevezették. Az itt álló házak felújítása, új épületek építése is megtörténik, kialakításra kerül a nagy fürdő – mosdó, de lesz még a területen egy tó is. A közösségi ház és a templom már korábban is itt álltak. Végre van egy hely, ahová hazamegyünk. Ahol a „tíznapos mennyországot” az ÁGOTA-táborokat tarthatjuk majd saját területen. Ahol a családját vesztett gyerekek felhőtlenül megélhetik, hogy ők a legfontosabbak, ahol másként mondhatjuk el a templomunkban, hogy Isten jó Atya és Mária az égi Édesanyánk. Ahol egy gyerek azt élheti meg, hogy itt minden az övé, úgy ahogyan otthon a családokban élő gyerekeknél. Egy olyan hely, ahol ami eddig átok volt, áldás forrása lesz. Ahol a kiszolgáltatottság uralmát megtöri a remény és a gyerekeink úgy kezdenek álmodni, hogy az valósággá válik. Ahol az elveszett bárány is megtaláltatik. Pasztorális munkánk keretében július 8-án és augusztus 19-én is szerveztünk programokat gyermekeinknek, akik még nem jártak Tass-Alsószenttamáson. E két napon a Komárom-Esztergom megyei lakásotthonban és nevelőszülőknél élő gyermekeink voltak itt. Közel száz fő ismerkedett meg Ágotafalvával. Ezen alkalmakkor bemutattuk az épülő Ágotafalva helyét, a nemzeti park természeti gazdagságát, meséltünk a terület történelméről, és arról, hogy ide minden Ágotás gyerek hazajön, itthon van, s a templomunkban a jó Isten vár minket. Mivel az ÁGOTA Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nagy programjai jelentős részben itt valósulnak meg a jövőben, így arra törekszünk, hogy a gyerekek megismerjék és megszeressék ezt a helyet. Legyenek itt otthon, hogy ez a hely hatékonyan hozzájáruljon sebeik gyógyulásához egyéniségük kibontásához, teljes értékű felnőtt életük megalapozásához. A pasztorációs munkacsoport fő célkitűzése az, hogy a gyermek – lehetőség szerint – személyes, élő istenhitre jusson, amely ezen a világon minden esetben támaszt ad még akkor is, ha mindenki elhagy minket. Ezen felül megajándékoz az örök élet rendíthetetlen reményével és egész életünket, annak minden pillanatát megváltoztatja. Ezeken a találkozásokon a helyszín bemutatásán, bibliai történeteken, tanításokon túl zajlanak sportjátékok is, az elhangzottakról egyszerű elméleti versenyek (pl. totó), matricagyűjtés, színezés a korcsoportoknak. Programjaink tartalmát és megvalósításának módját - megfelelő előkészítés után - a jelenlévő kis csapatok összetételének és érzelmi állapotának figyelembe vételével mindig – a KÁSZPEM-rendszerében alkalmazott rugalmassággal, - a csoport valóságának megfelelően - a helyszínen határozzuk meg. Prezentáltunk honfoglalás-kori időkből jelmezes, kellékes jeleneteket, valamint modern védőeszközökről és módszerekről tartottunk bemutatót, melyeket analógiaként alkalmaztunk, s ezek által világítottunk rá lelkigondozóként, hogy milyen lehetőségeik vannak keresztény emberként tiszta lelkiismerettel megóvniuk magukat konfliktusos élethelyzetektől. A foci, a sorversenyek, mozgásos játékok nem csak a lazítást jelentik ilyenkor, hanem tartalmukban és az aktuális történésekben, a gyerekek aktív részvétele által is üzenetet hordoznak, melyekre értékelésként mindig visszacsatolunk. A sportszerűség, a figyelmesség, a kitartás és sok más megtapasztalt érték ilyenkor a fókuszba kerül. Minden alkalmat megragadunk arra, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a saját értékeikre, hogy mindinkább reálisan ítéljék meg önmagukat. Tudjanak örülni saját maguk értékeinek, mert azokban az Úr is örömét leli. Amely tulajdonságainkban Teremtőnk szándéka érvényesül, annak Ő örül, abban „kedve telik” vagy „gyönyörködik”. (vö.: Lk 3,22) Bízunk benne, hogy a Lélek által törekvésünk célt talál és megérinti gyermekeinket indíttatásunk, mert az nemcsak a magunkéból ered. Tesszük a dolgunkat és alázattal állunk gyermekeink mellett. Áldást kérünk, hiszünk és várunk… Lesz, amit mi nem is látunk meg ebből, s ez így van rendjén…

Jézus megmondta: A Lélekből bárki újjászülethet. Isten országának részesévé lehet. Nem emberek választásától függ ez. Ő ott áll az ajtó előtt és kopogtat…(Jel 3,20)

 

 


Szent Ágota