Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806

Amit a KÁSZPEM® rendszerről tudni kell


Az ÁGOTA® Alapítvány szervezetében kialakított KÁSZPEM® módszer (Kothencz-féle ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszer)  hazánkban az első egységes pedagógiai rendszer, amely kimondottan a családból kiemelt, nevelőotthonokban és nevelőszülőknél élő gyermekeknek nyújt segítséget.  

Az érzékenyítő pedagógia néven is ismert módszer a felügyeleti típusú hozzáállás helyett egy törődő, bizalmasabb kapcsolat kialakítására törekszik. Nevéhez híven szenzitívebb szakellátást biztosít, amely organikus fejlődési modellt tesz lehetővé a gyermek számára. Egyszerre fejleszti a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok bizalomképét, segít feldolgozni a traumákat, fejleszti a készségeket, emellett stabilizálni lehet általa a gondozott teljesítményhez való viszonyát, a jövőképét. 

A módszer kidolgozója Kothencz János, az ÁGOTA® Alapítvány alapítója és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója. Célja az volt, hogy megalkosson egy olyan egységes, a mindennapi életben és a különleges helyzetekben is jól alkalmazható módszertant, mellyel a családból kiemelt gyermekek és fiatalok nevelése eredményesebbé, társadalmi beilleszkedésük pedig sikeresebbé válik.

A program a segítségre szoruló gyermeket és fiatalt a segítő saját érzékenységét alapul véve - nevelő hozzáállással vezeti a gyógyulás útján. A módszer alapvetően pedagógiai természetű, de terápiás jelleggel is bír.

Alkalmazása a gyermekvédelmi munka szakmai nívóját emelni, a területen dolgozók munkáját segíteni, s ezáltal egy biztosabb és sikeresebb jövő reményét ajándékozni hivatott a család nélkül felnövekvő gyermekeknek.

A KÁSZPEM® elméleti alapjai:

 • Az ÁGOTA® kutatás eredményei
 • Hazai pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és gyermekvédelmi szakirodalom (szakkönyvek, szakfolyóiratok)
 • Nemzetközi pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és gyermekvédelmi szakirodalom
 • Hazai Módszertani levelek, Pedagógiai Programok
 • Szociálterápiás szerepjáték csoportmódszer
 • Személyiségfejlesztő és terápiás módszertani irodalom 

A KÁSZPEM® rendszer gyakorlati megalapozása:

 • A módszerbe beépítettük az ÁGOTA® Alapítvány munkatársainak, önkénteseinek 12 éves tapasztalatát családból kiemelt gyermekek körében
 • Alapul vettük a módszer alapítójának 25 éves saját élményét érintettként és 16 éves tapasztalatát szakemberként
 • Pilotwork foglalkozásokat tartottunk kollégium rendszerű gyermekotthonban, lakásotthonban, családban élő veszélyeztetett gyermekek körében
 • A módszert tesztcsoportokban finomítottuk az ország gyermekotthonainak részvételével.
 • A rendszer kidolgozásában részt vevő pedagógusok, pszichológusok, gyermek szakpszichológus, szociális munkások, gyógypedagógus, szociálpedagógus, felnőtt-és gyermekterapeuták, szupervizorok, felnőttképzési szakemberek, és nemzetközi szaktanácsadó szaktudása is támogatta a gyakorlati kidolgozást és megvalósítást. 

A KÁSZPEM® definíciója:

KÁSZPEM®=A módszer nevének mozaikszavas rövidítése,Kothencz-féle ÁGOTA ® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszer 

A KÁSZPEM® egy olyan csoportmódszer és pedagógiai rendszer, melyet Kothencz János hívott életre, és az ÁGOTA® Alapítvány tesz közzé azzal a céllal, hogy a segítségre szoruló gyermeket és fiatalt a segítő - saját érzékenységét alapul véve - nevelő hozzáállással vezethesse a gyógyulás útján. A módszer alapvetően pedagógiai természetű, de terápiás jelleggel is bír.

A KÁSZPEM® rendszer specifikumai

       1.  7 alappillér 

A rendszer 7 alappillérre épül. A pillérek olyan területeket érintenek, melyek a családból kiemelt gyermekek életében hangsúlyosan jelentkező fejlesztési szükségleteket támogatják.

        2. Indirektivitás és óvatos érlelés 

A gyermeket finoman, az ő tempójában haladva fejlesztjük, mindig képességeihez és lehetőségeihez igazítva a nevelés és személyiségfejlesztés ütemét.

        3. Korosztály-specifikusság 

A rendszer a különböző korosztályok nevelésére különböző megoldásokat kínál.

       4Célcsoport-specifikusság 

A módszer jelen formájában kizárólag a családjukból a gyermekvédelmi intézményrendszer által kiemelt, nem vérszerinti családban vagy hozzátartozónál nevelt gyermekeket vagy fiatal felnőtteket segíti.

        5.Autentikus segítők 

A rendszer alkalmazásában képzett autentikus segítők (olyan család nélkül nevelkedett fiatal felnőttek, akik személyes példájukkal támogatják a nevelés folyamatát) vesznek részt. Az ő szerepük a gyermekek számára történő minta és motiváció adása.

        6. Kothencz-féle Intuitív Modell: 

A rendszer tudatosan épít az alkalmazó személy természetes, ösztönszerű megérzéseire, intuíciójára.

        7. Szenzitivitás: 

A nevelt gyermek iránti érzékenységet, viselkedésének, helyzetének érzékeny észlelését is segítségül hívja a módszer.

        8. Csoportmódszer-jelleg: 

A KÁSZPEM® a csoportteljesítmény többletére épít.

        9. Organikus együtt-épülési modell: 

A KÁSZPEM® organikus módon, egyéni ritmusban fejleszt, és a fejlődés több iránya figyelhető meg együttesen általa.

      10. Teammunka és közösségi szemléletmód: 

A rendszert teamben kell alkalmazni, mely egyben a közösségi együttműködésre is hiteles mintát jelent a gyermekek és fiatalok számára. 

A KÁSZPEM® rendszer elemei:

 • Nevelési alapelvek rendszere: a nevelés kiindulópontjai, nevelői attitűd, nevelési cél, nevelési módszer
 • Elméleti alapismeretek rendszere: pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi, szociológiai területekről
 • Csoportfoglalkozások gyűjteménye
 • Szabadidős foglalkozások gyűjteménye
 • Mesterfogások gyűjteménye (intuitív és szenzitív elemek) 

A KÁSZPEM® rendszer alappillérei

 1. Bizalomkép
 2. Interperszonális (személyközi, társas) kapcsolatok
 3. Normák és vezérfonalak
 4. Trauma-feldolgozás
 5. Kiszolgáltatottság-érzet kezelése (jelen állapotban)
 6. Önrendelkezés
 7. Teljesítményhez való viszony/jövőkép 

A KÁSZPEM® erősségei:


A KÁSZPEM®-mel az alábbi területeken érhető el komoly mértékű fejlődés:

 • Nevelőkkel való kapcsolat
 • Barátokkal való kapcsolat
 • Felelősségérzet
 • Életkornak megfelelő érettség, komolyság
 • Önérvényesítés
 • Gyermekotthoni közösségbe való beilleszkedés
 • Őszinteség, nyitottság
 • Iskolai közösségbe való beilleszkedés
 • Érzelmi stabilitás
 • Konfliktuskezelés

A KÁSZPEM® kiválóan alkalmas a segítő foglalkozású szakemberek személyiségfejlesztésére és továbbképzésére. 

Amire a KÁSZPEM® jelen formájában nem hivatott:

 • Iskolai teljesítmény javítására (jegyek szintjén)
 • Hétköznapi praktikus tudás gyakorlására (pl. bevásárlás, csekkfeladás)
 • Pszichiátriai, gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai foglalkozásra szoruló gyermekek önálló fejlesztésére, kezelésére. Ám kiegészítő, teammunkában történő fejlesztésre alkalmas. 

A KÁSZPEM® jelene és jövője

A KÁSZPEM® több képzése elérhető a szociális és gyermekvédelmi szakemberek továbbképzési rendszerében. A módszert a mindennapi munkában is alkalmazni kívánó szakemberek tanfolyami képzés formájában sajátíthatják el, így alkalmazóként, csoportvezetőként, illetve kiképzőként is művelhető. 

Középtávú cél a felsőoktatásban is meghonosítani, hogy a fiatal, pályakezdő szakemberek már a kezdetektől fogva rendelkezzenek a családból kiemelt gyermekek nevelésére alkalmazható eszköztárral.

Kothencz János módszeralapító és az ÁGOTA® Alapítvány célja a gyermekvédelmi munka szakmai nívóját emelni, a területen dolgozó kollégák munkáját segíteni, s ezáltal egy biztosabb és sikeresebb jövő reményét ajándékozni a család nélkül felnövekvő gyermekeknek.