Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20499220 Nemzetközi számlaszám: SWIFT kód (BIC) OTP VHUHB (IBAN) HU91 1173 5005 2049 9220 0000 0000

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságán belül az utógondozói csoport 2012. január 01-én alakult meg.

A csoport tagjai nevelőcsaládokban és gyermekotthonokban élő fiatalok utógondozói ellátásával kapcsolatos feladatokat végzik. Az intézményben 175 utógondozói ellátott fiatal nevelkedik.

132 fiatal nevelőcsaládban, 43 fiatal gyermekotthon lakásotthonaiban/lakóegységeiben él.

Gyermekotthonokban élő fiatalok esetében 5 utógondozó, nevelőcsaládokban nevelkedő fiatalok esetében 3 utógondozó munkatárs végzi a feladatokat.

Nevelőcsaládokban élő fiatalok egy részénél a nevelőszülői tanácsadók végzik az utógondozói ellátottakkal kapcsolatos feladatokat.

A későbbiekben utógondozó munkatársak fogják ezen feladatokat végezni. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató fenntartása óta nyílt lehetőségünk arra, hogy az utógondozói csoport külön szervezeti egységként működjön az intézményen belül.

Ez lehetőséget ad arra, hogy egy rendszerszemléletű, szolgálat centrikus utógondozás, utógondozói ellátás valósuljon meg.

Ez szemléletváltást követel munkatársainktól. Az utógondozói csoport szakmai programja megfogalmazza a célokat, feladatokat.

Feladatainkat úgy kell végeznünk, hogy a szokásos gondozás mellett biztosítjuk fiataljaink részére a gyakorlati ismeretek megszerzését, az önálló életre való eredményesebb felkészítést.

A gondozás során több lehetőséget biztosítunk

    -mindennapi életvezetés használatára

    -a konfliktushelyzetek megoldási technikáinak szociálisan elfogadható irányba terelésére

    -az önkiszolgálási szokásrendszer megtanulására

    -a szociabilitás fejlesztésére

    -belső szabályzórendszerének stabilizálására Céljaink megvalósításának alapja a KÁSZPEM® rendszeren alapuló preventív utógondozás beindítása. Ennek célcsoportja a 15-16-17 éves korú serdülők.

A tervek szerint elsőként a bácsalmási Gyermekotthonban indul KÁSZPEM® csoport.

A KÁSZPEM® csoport befejeztével 17 éves kortól az önállósodás támogatása történik, gyakorlati szinten. Ennek egyik formája a mindennapi életben történő tapasztalatgyűjtés, valamint a rendszeresen megtartott Preventív Utógondozói Klub.

Ennek keretében tematikus klubfoglalkozást szervezünk, ahol előadások keretében a mindennapi életvitellel kapcsolatos ismereteket nyújtunk a fiataloknak.

Célunk, hogy autonóm, felelősségteljes, pozitív énképpel, reális jövőképpel rendelkező fiatalokat bocsájtsunk útra. Az Utógondozói Fórum működése, működtetése lehetővé teszi a személyes esetkezelést, biztosítja az utógondozói ellátás során a folyamatos támogatást. A csoport egyik legfontosabb feladata, hogy egy olyan szolgálat centrikus ellátást nyújtson, melynek eredményeként a fiatal felnőtt képes az önálló életkezdésre, önmaga létfenntartását biztosítani tudja.

Ennek alapfeltétele: megfelelő iskolai végzettség, munkaerőpiacon versenyképes szakma, hosszútávon biztosított lakhatás. A Vészcsengő-program lényege, hogy olyan lehetőségeket kutatunk fel - és a későbbiekben működtetünk -, melyek gyors segítséget jelentenek a fiatalnak és az őt gondozónak.

A leendő utógondozói ellátottak felmérésével, esetmegbeszélés keretén belül a csoport értékeli - a három alappilléren keresztül – a fiatal várható esélyeit. A fiataloknak lehetőséget biztosítunk a külső férőhelyen történő elhelyezésre.

Az önálló életvitelre való felkészítéssel, az utógondozó támogatásával, segítségével a külső férőhelyen történő elhelyezés nagyobb lehetőséget ad az önálló életvitel kialakítására. A szakmai programban megfogalmazott célokat egy új szemléletmóddal tudjuk megvalósítani, melyben a fiatalokkal foglalkozó felnőttek érzékenyek a folyamatra, egységes, stabil támogatást nyújtanak számukra. A preventív utógondozás folyamatára épülve célunk, hogy az utógondozói ellátásból kikerülő fiatalok életigenlő, destruktivitást elutasító, pozitív szociális karakter tulajdonságokkal rendelkezzenek. Kecskemét, 2012. 04. 21. Szirtes Klára

csoportvezető

/storage/app/uploads/public/5cd/a99/846/5cda9984645d2743268548.jpg
HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES, avagy beszélgetés az utógondozásról, otthonteremtési támogatásról
/uj/pics/cikkek/140203/lakasotth1_0..jpg
Utógondozói lakásotthon