Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806
/media/uploads/images/post_upload/24.JPG


Hitben erősödő kapcsolatok - Élményekben gazdag volt az idei Hit tábor

Negyedik éve rendezi meg Országos Egyházi Módszertani Intézményünk a Hit tábort, amelynek célja az, hogy megszólítsa a feladatellátási területen azokat a gyermekeket és fiatalokat, akiknek az életében, a mindennapjaiban fontos a hit, vagy szeretnék, hogy fontos legyen. Idén 26 gyermek és 6 felnőtt táborozott együtt Bácsalmáson. Programjaikkal, kirándulásaikkal az ismereteiket gyarapították Baranya és Bács-Kiskun megye több szakrális emlékhelyén és spirituális élményeket is szereztek. 

- A mi gyerekeink jobban ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy elveszítik a kedvüket, elkeserednek, viszont ekkor megtapasztalhatják a kegyelmet is, ahogy a Jóisten belép ezekbe a helyzetekbe. A célunk az, hogy a kortárs csoportban megélt hitben megerősödjenek, és kristályosodjanak az életben vágyott céljaik – mondja a tábor indíttatásáról Daám Tibor, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató egyházi módszertani csoportvezetője.  

Szeretetet adni és kapni – Hitben erősödő kapcsolatok 

A csoport nem csupán a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató ellátási területéről várja ilyenkor az érdeklődő gyermekeket és a fiatalokat. Mivel az egyházi módszertani feladatellátás minden katolikus gyermekvédelmi szolgáltatóra kiterjed, rendszeresen más fenntartókhoz tartozó, gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekeket is hívnak a táborba. Az itt megismerkedő csemeték később is tartják egymással a kapcsolatot – erről számoltak be szakmai beszélgetések során például a görögkatolikus fenntartó munkatársai.

A velük foglalkozó felnőttek számára is élmény a közösen eltöltött egy hét.  - Ezek a táborok a boldogság szigetei. Nagyon sokat kapunk ilyenkor, mert bizalmat adnak a gyerekek - meséli Daám Tibor, majd egy megtörtént esetet is megemlít ennek bemutatására: - Sose felejtem el azt a pillanatot, amikor egy csoportos beszélgetés alkalmával körben ültünk, és egy kislány feltárta előttünk az életét. A története tele volt szomorúsággal, de minden mondata mögül kihallatszódott a remény, és láttam, ahogy a felnőtt kollégák küzdenek a könnyeikkel. Igen, mi is megérintődünk az ilyen helyzetekben. Amikor így belelátunk a gondviselésbe, a csodák világát éljük meg.

Ismeretek és szakrális élmények egy helyen

A táborvezető szerint egy-két nap alatt mindig remekül összerázódik a csoport. - A tábor hangulata, a KÁSZPEM módszer által ihletett. Vártunk rád élménnyel fogadjuk a fiatalokat, mindenkit névre szóló, üdvözlő igéskártya fogad és szépen előkészített szoba, fekhely. A tábor programját annak megfelelően alakítjuk, attól függően hozunk bele hitbéli dolgokat, ahogyan látjuk, hol tartanak az evangélium megismerésében a gyerekek.

Ehhez elsősorban az ismeretek élményszerű bővítését és a játékot használják fel eszközként. - Természetesen megyünk szent helyekre is, de azt szeretnénk, ha az életkoruknak megfelelő lenne a tábor, és érdekesek a programok.

Évek során kialakult a hagyomány, hogy az első napon azt a helyet fedezik fel közösen, ahol táboroznak. Ez idén Bácsalmás volt. A szentek helyi szobrait felkeresve azok életútját is megismerték a gyerekek, így kerültek közelebb Jézus üdvözítő üzeneteihez. Elmentek a helyi katolikus templomba is. Ott arra kérték a plébánost, hogy kulisszatitkokba avassa be a táborozókat. Megnézhették közelről a Szent Kereszt egy darabkáját az ereklyetartóban, bemehettek a sekrestyébe, láthatták a miseruhákat, de egy különleges élményben is részük volt. - Az atya felvitt bennünket a kórusra és megmutatta az új, nagyon értékes orgonát. Tóni, a csapatban a legkisebb gyermek nagyon szeretett volna orgonálni és megengedte neki, hogy zenélhessen. Ez volt az egyik szép példája annak, hogy a gyerekek megnyerik maguknak a felnőtteket, de a szálláshelyünkön a konyhások is előbb meglepődtek, majd csodálkoztak azon, hogy mi étkezés előtt imádkozunk, ilyet ritkán tapasztalnak – meséli az érdekes eseményeket a táborvezető.  

Az is szokás, hogy felkeresik a gyerekekkel a táborhely által érintett érseki tartomány területén található történelmi emlékhelyeket is, és az ott megélhető spiritualitás világába próbálják bevezetni őket. Ezúttal a kalocsai székesegyházba vitt az útjuk, ahol Asztrik érsek maradványait is láthatták- ő volt az a főpap, aki a szentkoronát hozta a pápától Szent István királynak. Eljutottak Mohácsra is, a csata helyszínén kialakított emlékhelyre, és hagyományőrzőkkel is találkoztak, hogy még elevenebben tudják megidézni a múltat.

Látogatást tettek ÁGOTA Falván is, ahol az ország egyetlen Szent Jobb lator temploma áll. - Ez a hely különösen alkalmas, hogy arról beszéljünk, ami a tábor egyik legfontosabb üzenete: Isten csak azért enged meg bármi rosszat, hogy abból valami nagyobb jó következhessen és azt meg kell találni. Láttatni próbáljuk velük, hogy ami átokként tűnik fel, abból áldás is fakadhat, és hogy soha ne felejtsék el: mindig van remény!  Mi hiszünk abban, hogy a munkánknak olyan eredménye is lehet, hogy a családját vesztett, nehézségeket megélt gyermekek közül traumák, vagy családok gyógyítói kerülnek ki – mondja Daám Tibor.

Személyre szóló üzenet - ajándékba

Az utolsó nap már az addig látott, megtapasztalt élmények elmélyítéséről szól. –Versenyt szervezünk nekik térképpel, kérdésekkel mindarról, amit együtt éltünk át. Ezt mindig úgy találjuk ki, hogy sikerélményük legyen a gyerekeknek, és rádöbbenjenek arra, mi minden tanultak meg a tábor ideje alatt, szinte észrevétlenül. Az utolsó vacsoránkat közös terítés után az udvaron, árnyas fák alatt, gyertyafény mellett fogyasztottuk el. A búcsúeste utáni napon, az elindulás előtt minden gyermek kapott ajándékot. Idén egy katolikus Bibliát tudtunk adni, amelybe személyre szabott gondolatokat írunk az alapján, ahogyan megismertük őket. Szeretnénk, ha áldást hordoznának a mondataink, ha bátorítanák őket a későbbeikben, és természetesen várjuk az újabb találkozásokat velük.

-Az a tervünk, hogy jövőre több tábort szervezünk, egyszerre kevesebb résztvevővel, hogy még több figyelem jusson egy-egy gyermeknek – zárja a tábor eseményeit összefoglaló gondolatait Daám Tibor.
/media/uploads/images/post_upload/SZAKMAINAP.jpg
Azonnali gondozási hely váltás témában tartunk szakmai napot
/media/uploads/images/post_upload/BC5K5377.jpg
Olaszos délutánt csaptak a Foltán Lakásotthonban
/media/uploads/images/post_upload/bork_fctrn2.jpg
Gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok rúgták a bőrt