Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806
/media/uploads/images/post_upload/SAC_3754.jpg

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítvány utógondozással és otthonteremtéssel kapcsolatos programot rendezett a gondoskodásában élő fiatalok számára. Ez alkalommal húszan érkeztek Komárom-Esztergom, Veszprém, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád-Csanád megyéből ÁGOTA Falvára, a program helyszínére.

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nagykorúvá váló fiataljainak sem engedi el a kezét, hiszen 18. életévük betöltését követően lehetőséget kapnak, hogy utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesüljenek. A fiatal kérelmére utógondozottként nagykorúság elérését követően egy évig, utógondozói ellátottként akár még évekig segítheti a szervezet az önállósulásukat, életkezdésüket, bizonyos esetekben, pl. hallgatói jogviszony fennállásakor akár 25 éves korukig.  

Dr. Szalai Beáta, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató általános főigazgató-helyettese a program megalapozásaként informatív előadást tartott az utógondozásról, az utógondozói ellátásról és az otthonteremtési támogatásról. Többek közt tisztázta az utógondozás és az utógondozói ellátás közti különbséget. Előbbi esetben egy segítő utógondozót rendelnek ki a nagykorúságot elérő fiatal mellé, aki életvezetési támogatással, illetve az otthonteremtési támogatás megigénylésében, felhasználásában és elszámolásában segédkezik. Az utógondozói ellátás pedig, amely magában foglalja a lakhatást, a szükség szerinti ellátást, életvezetési tanácsadást, háromféle esetben is járhat: annak a fiatalnak, aki még nem tudja – a gyermekvédelmi törvény által meghatározott jövedelmi-vagyoni határ szerinti – létfenntartását önállóan biztosítani, illetve annak, aki tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezik vagy szociális bentlakásos intézménybe várja felvételét.  

Az előadás után dr. Szalai Beáta a jelenlévő fiatalokat foglalkoztató, az életkezdésükkel kapcsolatos kérdésekre válaszolt ezzel is azonnali segítséget nyújtva nekik.

A Csesznekről érkezett, 17 éves Megyesi Piroska elmondta, az otthonteremtési támogatásról már voltak információi, emellett azonban sok újat is hallott ezen a napon ÁGOTA Falván. Minden lehetőséget szeretne megragadni, ami a nagykorúságot elérve rendelkezésére áll majd. Nevelőszülei mindenben támogatják, az 5 éves technikum elvégzése után pincérnek szeretne tanulni. Osztályfőnöke is felfigyelt motiváltságára, támogatásával Piroska már két éve vesz részt az Apáczai Ösztöndíj programban, de a Varázspálca Alapítvány ösztöndíját is megkapta, illetve jó tanulmányi átlaga szerint is jár neki támogatás. 

A felvezető előadást követően az OTP Fáy András Alapítványtól érkeztek a programra trénerek, akik csoportmunkában dolgoztak tovább a fiatalokkal. A Pénzügyi tudatosság az önálló élethez című tréning célja a gyakorlatorientált, élménypedagógiai oktatási módszereken alapuló pénzügyi szemléletformálás, a pénzügyi tudás bővítése volt.

Az Alapítvány a fiatalok jövőtudatos gondolkodásának, ezen belül kiemelten a pénzügyi kompetenciáinak a fejlesztésével foglalkozik. A gazdasági ismeretek bővítése mellett karriertervezés és pályaorientáció, fenntarthatóság, valamint a sikeres élethez fontos szociális kompetenciák területén is nyújt képzéseket általános- és középiskolások, illetve fiatal felnőttek számára. Kiemelt jelentőségű az Alapítvány képzési stratégiájában a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok pénzügyi, gazdasági szemléletformálása. Az ÁGOTA Falván megvalósult tréning speciálisan az életkezdés előtt álló fiataloknak, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtteknek készült azzal a céllal, hogy segítségükre legyen a tudatos döntések meghozatalában a nagykorúságuk elérését követően számukra megnyíló pénzügyi források helyes felhasználásával kapcsolatban.

–  Fiataljaink nagyobb százaléka él az utógondozás vagy az utógondozói ellátás lehetőségével. – foglalta össze dr. Szalai Beáta főigazgató-helyettes. – A pályaválasztás segítésére nagy gondot fordítunk 13 éves kortól, majd 15-16 éves korukban elkezdjük a gyerekekkel az önálló életre felkészítést a tanulás vonatkozásában, és a munkahelyválasztás, a munka világába való beilleszkedés tekintetében. A gyermekek önálló életre történő felkészítése a gondozási-nevelési folyamatba ágyazottan folyamatos, de 14 éves koruktól kezdve a preventív utógondozás keretében ennek intenzitását növeljük. Azt hangsúlyozzuk nekik, hogy éljenek az utógondozói ellátás lehetőségével addig, amíg az számukra valóban szükséges. Vannak szociális készség tréningeink is, amelyek mind arra szolgálnak, hogy az ott tanultakat a saját életükben tudják majd kamatoztatni. Csoportos formában is foglalkozunk például a jogok, kötelezettségek kérdésével is. Ez a mai program azt célozta, hogy a jogszabályi kereteket elmagyarázva megmutassuk nekik, mik azok a lehetőségek, amelyekkel tudnak élni, amelyeket igénybe vehetnek és pénzügyi kompetenciájuk fejlesztésére is lehetőség nyílt.

/media/uploads/images/post_upload/BC5K2586.jpg
Budapesten díjaztuk Pest megyei kiválóságainkat
/media/uploads/images/post_upload/BC5K2926.jpg
Ünnepi hangulatú családi nap Budapesten
/media/uploads/images/post_upload/317729620_1449655808861833_6159303521017895255_n.jpg
Egerben is díjaztuk kiválóságainkat