Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Magyarország egyik legnagyobb gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményrendszere, mely a gyermekotthonokra és a nevelőszülői hálózatokra egyaránt kiterjed. Jelenleg több mint 7000 családjából kiemelt fiatalról gondoskodunk Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Tolna és Veszprém megyékben, valamint a fővárosban. Szervezetünk 2013 óta módszertani feladatokat is ellát, fennhatósága valamennyi katolikus egyházi fenntartásban működő gyermekvédelmi rendszerre érvényes. A szervezet főigazgatója, Kothencz János.

Szolgáltatónk létrejötte és működése komoly társadalmi, és szemléletbeli fejlődés eredménye. A már régről időszerű változások egyik kulcseleme az, hogy végre olyan felelősség-megosztás jellemzi a hazai szociálpolitikai rendszert, mely komolyabb odafigyelésre képes, minden bajba jutott ember iránt. A gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyerekek ma már nem nagylétszámú intézetekben, hanem nevelőszülőknél, vagy lakásotthonokban élnek – így kisebb, szeretetteljes közösségbe kerülnek rögtön az őket ért trauma után. Jelenleg közel huszonháromezer gyermek nevelkedik így Magyarországon, róluk állami, civil és egyházi fenntartású szolgáltatók gondoskodnak. 

Utóbbiak egyike a szegedi székhelyű, Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, amely a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő országos hatáskörű gyermekvédelmi intézmény. Szervezetünk dolgozói elsősorban gondoskodó partnerei, a keresztény szellemiségből adódóan pedig szolgáló testvérei a családból kiemelt fiataloknak. Legfontosabb célunk, hogy hazavezessük Őket ebbe a társadalomba és megtegyünk mindent annak érdekében, hogy ne sodródjanak perifériára. Ezen az elhivatottságon alapult eddig szervezetünk feladatellátása, és a jövőben is ezeket a célokat fogja szolgálni. 

Hiszünk az együttműködésben 

Hisszük, hogy a legjobb gyermekvédelmi szakellátás az, ahol nincs gyermek. Ez ugyanis azt jelenti és feltételezi, hogy a társadalmi jelzőrendszer kifogástalan és a gyermekjóléti alapellátás is hatékonyan működik. Azt azonban nem téveszthetjük szem elől, hogy az alapellátás is csak akkor tud igazán hatékony lenni, ha minden közreműködő felelősen és cselekvő módon részt vállal ebben.  Ezért a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató partnere a jelzőrendszer valamennyi közreműködőjének, ezzel is támogatva az alapellátás munkáját. 

Működésünk nívóját biztosítják és emelik a szakmai, ágazatközi és partneri együttműködések.  Ilyen a fenntartó, Szeged-Csanádi Egyházmegye és szervezeteivel, a Minisztériumokkal és szakmai szervekkel – Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet-, valamint a gyermekvédelmi rendszer további egységeivel, társintézményekkel, egészségügyi- és oktatási szervezetek tagjaival létező kapcsolatunk. 

Társadalmi támogatottságunk széleskörű és sokrétű: szolgáltató tevékenységünket számos magánszemély és vállalkozás segíti önkéntes felajánlásokkal így személyre szabott, törődő gondoskodást nyújthatunk a hozzánk kerülő, családból kiemelt gyermekeknek és fiataloknak.

Hiszünk a gyermekközpontú szemléletben

Azokban az esetekben, ahol valamilyen sajnálatos oknál fogva sor kerül a családból való kiemelésre, ott igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy a fiatal minél hamarabb túljusson megszenvedett állapotán, és biztonságos, megnyugtató, őt elfogadni és feltétlenül szeretni képes, gondoskodó közeget tapasztalhasson meg maga körül. 

Nyílván mindezt az adott megyék gyermekvédelmi szakértői bizottságainak, a fiatalok elhelyezésére adott javaslatai határozzák meg, de elsősorban a nevelőszülői hálózat nyújtotta családi gondoskodás lehetőségeit részesítjük előnyben. Csak amennyiben a szakértői javaslatok és egyéb szakmai szempontok indokolják, helyezzük előtérbe a gyermekek és fiatalok intézményi típusú elhelyezését. 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató külön hangsúlyt fektet arra, hogy a gyermekek hazagondozása a lehető legrövidebb idő alatt megvalósuljon. Nagyra értékeljük a nevelőszülők hivatásvállalását, intézményrendszerünk fontos szerepet játszott abban, hogy megfelelő megbecsülést kapjanak a társadalomban.

Ugyanilyen szakmaisággal sikerült megerősítenünk a lakásotthonaink feladatellátását. Újra tudtuk értékelni az utógondozások szakmai prioritásait és olyan fejlesztéseket vezetünk be, mint például a preventív utógondozás, amely a felnőttkor elérésekor segíti az önállósulás folyamatát. 

Hiszünk a szakmai értékekben

Gyermekvédelmi szakellátási rendszerünk valóban, csakis és kizárólag úgy működik, ahogyan azt a jogalkotó és a szakma már 1997-ben megalapozta. Napjainkra, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató egy differenciált, és a fiataljai fejlődését leginkább szem előtt tartani képes, saját érték és tevékenységi rendszerben valósítja meg hivatásvállalását. Ez a KÁSZPEM® módszer, melynek elemei és szellemisége szakmaiságunk alapposztulátumait képezik, és amelyet Németországban és Bulgáriában is alkalmaznak már a gyakorlatban.

Számtalan hazai és nemzetközi tanácskozáson és munkacsoportban vehettünk részt, melyek célja, egy korszerűbb gyermekvédelem kimunkálása és fenntarthatósága. Országos Gyermekvédelmi Konferenciáink jó lehetőséget nyújtottak és nyújtanak folyamatosan hazai szinten a hatékony konzultációkra, szakmai közreműködőkkel. 


Hiszünk az élmények erejében

Szervezetünk alapvető célja a nevelő-fejlesztő munkára összpontosító, közvetlen segítségadás, de folyamatosan fejlesztjük is azt a szakmai programot, amellyel a teljes ellátási területen ugyanazt a magas színvonalú szolgáltatást nyújtjuk. 

Az egymásra épülő, egymást kiegészítő programrendszer megvalósításáról szakmai divíziók gondoskodnak. Ezek a módszerspecifikus és terápiás szolgáltatások a sportéletrend, az élménypedagógia, a gyógypedagógia, a pszichológus csoport, a környezetvédelem, a bűnmegelőzés valamint a pasztoráció. Ez utóbbi az egyházi fenntartásból adódik és a működést meghatározó szemlélet alapja. A lelki támogatás és fejlesztés áthatja a mindennapi munkát, meghatározza a gondozás hatékonyságát, a gyermekekkel való foglalkozást. 

Kiemelt jelentőségű az élménypedagógiai rendszer, melynek keretében programok sokaságát szervezzük mind a nevelőszülői hálózatokban, mind a lakásotthonokban. Az élménypedagógiai csoport az ünneplést és a rekreációt segítő rendezvényeket valósít meg. 

Hangsúlyos szerepet kap a sport, amely nélkülözhetetlen pedagógiai eszköz a gyerekek önállóságra nevelésében. Immár 8 megyében vehetnek részt a gyerekek a sportéletrend programunk helyi, megyei, vagy akár országos rendezvényein. 

A hazai gyermekvédelmi szakellátásban fehér hollónak számít az a gyógypedagógiai szolgáltatás, amit a Szent Ágota nyújt a mindennapokban. Egyre nagyobb az igény a hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztésére. Szegeden a Csongor téri épületünkben egy fejlesztő központ szolgálja ezt a célt, ahol gyógypedagógiai, logopédiai, szenzomotoros foglalkozások, szűrések történnek, de tartanak TSMT-tornát és állat- asszisztált terápiát is. 

Ám nemcsak a szolgáltató székhelyintézményében gondoskodnak a tanulási, fejlődési nehézségekkel rendelkező gyerekekről, hanem a többi megyében is biztosítják a pszichológust, gyógypedagógust, logopédust.  

Tehetséggondozásunk, és Roma Programrendszerünk, valamint készségfejlesztési lehetőségeink, művészeti, zenei programjaink  ugyancsak gyarapítják a nálunk élő gyermekek fejlődéshez szükséges lehetőségeket. Tanulmányi versenyünk fontos motivációs eszköz hálózatainkban. Intézményrendszerünknek van ifjúságpolitikája, drogstratégiája, egészségmegőrzési és környezetvédelmi programja is. 

Szintén kiemelt helyen kezeljük a társadalmi beilleszkedést segítő szakmai programokat és felelős gondoskodással segítjük fiataljaink pályaválasztását, és munkához jutását. 

Hiszünk a szolgálatban 

A szolgáltatás az által válik szolgálattá, hogy maga a gyermek és az ő esete, élettörténete, lehetőségei határozzák meg a mellette álló, vele foglalkozó munkatársak mindennapi tevékenységét. Ez az új attitűd nem csupán ismereti, hanem érzelmi és viselkedési szinten is átjárja hivatásunkat. Ehhez nyújt szakmailag országos szinten is elismert támogató tevékenységet együttműködő partnerszervezetünk, az ÁGOTA® Alapítvány.

A nemzeti önazonosság a legfőbb 48-as örökségünk - videókkal

A nemzeti önazonosság a legfőbb 48-as örökségünk - videókkal

Szolgáltatónk a nemzeti ünnepre műsorral készült, amelyben a hódmezővásárhelyi Béla cigány utcai lakásotthon fiataljai ‍szerepeltek. Beszédet kOthencz János főigazgatónk mondott.

A Segítő Jóbarátok idén is támogatták a Szent Ágotás gyermekeket

A Segítő Jóbarátok idén is támogatták a Szent Ágotás gyermekeket

A közel háromszáz Komárom megyei gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatal mindegyike részesül valamilyen módon a felajánlott ajándékokból, akár nevelőszülőknél, akár lakásotthonban nevelkedik.

I.ÁGOTA Családi fesztivál a Győr-Moson-Sopron megyei nevelőszülői családjainknak

I.ÁGOTA Családi fesztivál a Győr-Moson-Sopron megyei nevelőszülői családjainknak

Győr-Moson-Sopron megyei nevelőszülői családjaink ez év elején csatlakoztak szolgáltatónkhoz, most először hívtuk őket vendégségbe, hogy megtapasztalhassuk közösen az összetartozás élményét.

Magas rangú állami kitüntetés Kothencz Jánosnak

Magas rangú állami kitüntetés Kothencz Jánosnak

Szervezetünk főigazgatója, Kothencz János munkáját a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetéssel ismerte el a Áder János köztársasági elnök. A díjat Kásler Miklós miniszter adta át.

Háromszáz gyermek és kétszáz segítő – ötszáz szív dobbanása idén az ÁGOTA Tábor

Háromszáz gyermek és kétszáz segítő – ötszáz szív dobbanása idén az ÁGOTA Tábor

A XXIV. ÁGOTA táborban vakációzók döntő része először vesz részt a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedők nyári találkozóján.

Egy tábor, ahol szeretettel gyógyítanak - Megnyílt az XXIV. ÁGOTA Tábor

Egy tábor, ahol szeretettel gyógyítanak - Megnyílt az XXIV. ÁGOTA Tábor

Fesztivál hangulat, sport, jókedv és szórakozás – így zajlik évek óta az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek ÁGOTA tábora. Idén, az önkéntes segítőkkel együtt mintegy ötszáz fő vesz részt.