Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor
Integrációs programsorozat 2018
Integrációs programsorozat 2017
Integrációs programsorozat 2016
Integrációs programsorozat 2015
Integrációs programsorozat 2014
Integrációs programsorozat 2013
Integrációs programsorozat 2012
Minden gyermeknek családban van a legjobb helye
Interjúk
Dél Alföldi regionális bűnmegelőzési fesztivál 2017 szeptember 09.
Videók
KÁSZPEM-könyvek magyarul-angolul
KÁSZPEM rendszer a fiatalok gyógyulásáért - ÁGOTA® Alapítvány - Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány
 

KÁSZPEM rendszer a fiatalok gyógyulásáért

Vissza az előző oldalra!
Mivel Magyarországon mindeddig nem volt egységes pedagógiai rendszer a családból kiemelt gyermekek nevelésére, Kothencz János Módszeralapító célja az volt, hogy megalkosson egy olyan egységes, a mindennapi életben és a különleges helyzetekben is jól alkalmazható módszertant, mellyel a családból kiemelt gyermekek és fiatalok nevelése eredményesebbé, társadalmi beilleszkedésük pedig sikeresebbé válik. A KÁSZPEMŽ Rendszer elméleti alapjait az alábbi források szolgáltatták:
• Az ÁGOTAŽ Kutatás eredményei
• Hazai pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és gyermekvédelmi szakirodalom (szakkönyvek, szakfolyóiratok)
• Nemzetközi pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és gyermekvédelmi szakirodalom
• Hazai Módszertani levelek, Pedagógiai Programok
• Szociálterápiás szerepjáték csoportmódszer
• Személyiségfejlesztő és terápiás módszertani irodalom A KÁSZPEMŽ Rendszer gyakorlati megalapozása az alábbi módon történt:
• A Módszerbe beépítettük az ÁGOTAŽ Alapítvány munkatársainak, önkénteseinek 12 éves tapasztalatát családból kiemelt gyermekek körében
• Alapul vettük a Módszer Alapítójának 25 éves saját élményét érintettként és 16 éves tapasztalatát szakemberként
• Pilotwork foglalkozásokat tartottunk kollégium rendszerű gyermekotthonban, lakásotthonban, családban élő veszélyeztetett gyermekek körében
• A Módszert tesztcsoportokban finomítottuk az ország gyermekotthonainak részvételével.
• A Rendszer kidolgozásában részt vevő pedagógusok, pszichológusok, gyermek szakpszichológus, szociális munkások, gyógypedagógus, szociálpedagógus, felnőtt-és gyermekterapeuták, szupervizorok, felnőttképzési szakemberek, és nemzetközi szaktanácsadó szaktudása is támogatta a gyakorlati kidolgozást és megvalósítást. A KÁSZPEMŽ definíciója
A KÁSZPEMŽ egy olyan csoportmódszer és pedagógiai rendszer, melyet Kothencz János hívott életre, és az ÁGOTAŽ Alapítvány tesz közzé azzal a céllal, hogy a segítségre szoruló gyermeket és fiatalt a segítő – saját érzékenységét alapul véve – nevelő hozzáállással vezethesse a gyógyulás útján. A módszer alapvetően pedagógiai természetű, de terápiás jelleggel is bír.
KÁSZPEMŽ: A Módszer nevének mozaikszavas rövidítése. A KÁSZPEMŽ Rendszer specifikumai
- 1. 7 alappillér: A Rendszer 7 alappillérre épül. A pillérek olyan területeket érintenek, melyek a családból kiemelt gyermekek életében hangsúlyosan jelentkező fejlesztési szükségleteket támogatják.
- 2. Indirektivitás és óvatos érlelés, amely azt jelenti, hogy a gyermeket finoman, az ő tempójában haladva fejlesztjük, mindig képességeihez és lehetőségeihez igazítva a nevelés és személyiségfejlesztés ütemét.
- 3. Korosztály-specifikusság: A Rendszer a különböző korosztályok nevelésére különböző megoldásokat kínál.
- 4. Célcsoport-specifikusság: a módszer jelen formájában kizárólag a családjukból a gyermekvédelmi intézményrendszer által kiemelt, nem vérszerinti családban vagy hozzátartozónál nevelt gyermekeket vagy fiatal felnőtteket segíti.
- 5. Autentikus segítők: A Rendszer alkalmazásában képzett autentikus segítők (olyan család nélkül nevelkedett fiatal felnőttek, akik személyes példájukkal támogatják a nevelés folyamatát) vesznek részt. Az ő szerepük a gyermekek számára történő minta és motiváció adása.
- 6. Kothencz-féle Intuitív Modell: A Rendszer tudatosan épít az alkalmazó személy természetes, ösztönszerű megérzéseire, intuíciójára.
- 7. Szenzitivitás: A nevelt gyermek iránti érzékenységet, viselkedésének, helyzetének érzékeny észlelését is segítségül hívja a módszer.
- 8. Csoportmódszer-jelleg: A KÁSZPEMŽ a csoportteljesítmény többletére épít.
- 9. Organikus együtt-épülési modell: A KÁSZPEMŽ organikus módon, egyéni ritmusban fejleszt, és a fejlődés több iránya figyelhető meg együttesen általa.
- 10. Teammunka és közösségi szemléletmód: A Rendszert teamben kell alkalmazni, mely egyben a közösségi együttműködésre is hiteles mintát jelent a gyermekek és fiatalok számára. A KÁSZPEMŽ Rendszer elemei
• Nevelési alapelvek rendszere: a nevelés kiindulópontjai, nevelői attitűd, nevelési cél, nevelési módszer
• Elméleti alapismeretek rendszere: pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi, szociológiai területekről
• Csoportfoglalkozások gyűjteménye
• Szabadidős foglalkozások gyűjteménye
• Mesterfogások gyűjteménye (intuitív és szenzitív elemek) A KÁSZPEMŽ Rendszer Alappillérei
1. Bizalomkép
2. Interperszonális (személyközi, társas) kapcsolatok
3. Normák és vezérfonalak
4. Trauma-feldolgozás
5. Kiszolgáltatottság-érzet kezelése (jelen állapotban)
6. Önrendelkezés
7. Teljesítményhez való viszony/jövőkép A KÁSZPEMŽ erősségei
A KÁSZPEMŽ-mel az alábbi területeken érhető el komoly mértékű fejlődés:
    • Nevelőkkel való kapcsolat
    • Barátokkal való kapcsolat
    • Felelősségérzet
    • Életkornak megfelelő érettség, komolyság
    • Önérvényesítés
    • Gyermekotthoni közösségbe való beilleszkedés
    • Őszinteség, nyitottság
    • Iskolai közösségbe való beilleszkedés
    • Érzelmi stabilitás
    • Konfliktuskezelés
A KÁSZPEMŽ kiválóan alkalmas a segítő foglalkozású szakemberek személyiségfejlesztésére és továbbképzésére. Amire a KÁSZPEMŽ jelen formájában nem hivatott
• Iskolai teljesítmény javítására (jegyek szintjén)
• Hétköznapi praktikus tudás gyakorlására (pl. bevásárlás, csekkfeladás)
• Pszichiátriai, gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai foglalkozásra szoruló gyermekek önálló fejlesztésére, kezelésére. Ám kiegészítő, teammunkában történő fejlesztésre alkalmas. A KÁSZPEMŽ jelene és jövője
A KÁSZPEMŽ több, ízelítő jellegű képzése elérhető a szociális és gyermekvédelmi szakemberek továbbképzési rendszerében. A Rendszert a mindennapi munkában is alkalmazni kívánó szakemberek tanfolyami képzés formájában sajátíthatják el, így Alkalmazóként, Csoportvezetőként, illetve Kiképzőként is művelhető lesz. Középtávú cél a felsőoktatásban is meghonosítani, hogy a fiatal, pályakezdő szakemberek már a kezdetektől fogva rendelkezzenek a családból kiemelt gyermekek nevelésére alkalmazható eszköztárral.
Kothencz János módszeralapító és az ÁGOTAŽ Alapítvány célja a gyermekvédelmi munka szakmai nívóját emelni, a területen dolgozó kollégák munkáját segíteni, s így ezáltal egy biztosabb és sikeresebb jövő reményét ajándékozni a család nélkül felnövekvő gyermekeknek. [oldaltores]

Szent Ágota