Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor
Integrációs programsorozat 2018
Integrációs programsorozat 2017
Integrációs programsorozat 2016
Integrációs programsorozat 2015
Integrációs programsorozat 2014
Integrációs programsorozat 2013
Integrációs programsorozat 2012
Minden gyermeknek családban van a legjobb helye
Interjúk
Dél Alföldi regionális bűnmegelőzési fesztivál 2017 szeptember 09.
Videók
KÁSZPEM-könyvek magyarul-angolul
Főigazgató szakmai bemutatkozása - ÁGOTA® Alapítvány - Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány
 

Főigazgató szakmai bemutatkozása

Vissza az előző oldalra!

Kothencz János Főigazgató szakmai önéletrajza
(letölthető)

Született: 1973. december 14.,
Állampolgársága: magyar
Anyanyelve: magyar

Munkahelyi levelezési cím:
6726 Szeged, Bal fasor 6.

/Szeged-Csanádi Egyházmegye - Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Főigazgatósága/ (Magyarország)
+36/62/432-032
E-mail: kozpontiigazgatosag@uj.szentagota.hu
foigazgato.szentagota@gmail.com


 

SZAKMAI TAPASZTALAT

2014-től
FŐIGAZGATÓ SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE – SZENT ÁGOTA® GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ (ORSZÁGOS EGYHÁZI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYRENDSZER)
Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom
megyék, valamint Főváros-Budapest gyermekvédelmi szakellátási intézményrendszereinek teljes körű irányítása – vezetése.

2014-től
KARITASZ KOORDINÁTOR – SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYEI KARITASZ FELADATINAK KOORDINÁCIÓJA

Humán szolgáltatások (hajléktalanok, halmozottan hátrányos helyzetű családok, fogyatékkal élők, idősek, veszélyeztetett fiatalok, stb.) karitatív támogatási rendszerének koordinációja valamennyi társadalmi területen a rászorulók körében, valamint az egyházmegyei támogatási rendszer roma területen történő kialakítása.

2013-
SZAKMAI KÖZREMŰKÖDÉS ÉS SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG
TÁMOP 5.4 – “A szociális szolgáltatások modernizációja”
- TÁMOP 5.4.1.-12.
A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása
- TÁMOP 5.4.1.-12/1. I. pilléren (szabályozás) belül „Gyermekvédelmi protokollok kidolgozása a hiányzó területeken, illetve probléma-specifikus modellek kidolgozása” szakmai feladatokhoz kapcsolódóan „A kamasz gyermekek ellátásával kapcsolatos protokollok kidolgozása”
- TÁMOP 5.4.1.-12. I. pilléren (szabályozás) belül „Modellezés”–ben való részvétel, mind a nevelőszülői hálózatok, mind a gyermek- és lakásotthonok vonatkozásában.
TÁMOP 5.4.1.-12. IV. pilléren (módszertan, monitoring és értékelés) belül a „Szociális és Gyermekvédelmi Szakmai Kollégium” létrehozásában való részvétel.
- TÁMOP 5.4.10. Szociális képzések rendszerének modernizációja
- TÁMOP 5.4.10.-12. A nevelőszülők felkészítésére szervezett „képzők képzése” –n való részvétel
- TÁMOP 5.4.10.-12. Befogadó szülő képzésen belül „Nevelőszülői képzés”-ben való részvétel.

2013-2014
PROJEKTVEZETŐ – KÖZÉPMAGYARORSZÁGI ÉS DÉLALFÖLDI RÉGIÓK GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS BŐVÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE – “NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATFEJLESZTÉS”
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

Budapesten 300, és a Dél-Alföldi régióban ugyancsak 300 férőhellyel működő új nevelőszülői hálózat kialakítása és működtetése. A csaknem 600 férőhelyes nevelőszülői hálózat bővítés azt a célt szolgálta, hogy a szakellátásba kerülő gyermekek és fiatalok azon része, akik a szükségleteik alapján ill., a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságok elhelyezési formára tett javaslatai mentén, nevelőszülői családokhoz kerülhetnek, úgy álljon rendelkezésre elegendő férőhely ebben a szakellátási formában. Szakmailag komoly nehézséget jelentett a térségben a kevés nevelőszülői férőhely, ezért volt szükség a fejlesztésre.

2013-
PROJEKTVEZETŐ – ORSZÁGOS INTEGRÁCIÓS PROGRAMSOROZAT A NEVELŐ –BEFOGADÓSZÜLŐI HIVATÁSVÁLLALÁSOKÉRT
ÁGOTA® Alapítvány

Az országos programsorozatban Magyarország összes megyéjében tájékoztató konferencia sorozatot elindítása, a lakosság informálása céljából, a nevelőszülői hivatás vállalás részleteinek megismerésére. A kampányt kiegészítette a megyei TEGYESZ-ek helyi munkája is, és a szervezéstechnikai részletekben is teljes szimbiózisban valósítottuk meg a programot. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért felelős Államtitkársága valamennyi államtitkára személyes jelenlétével támogatta mind a 19 megye programját. Komoly média figyelem kísérte a projektet. A megyei kormányhivatalok és a gyermekvédelmi rendszerek felelős vezetői a programsorozattal párhuzamosan célzott toborzó tevékenységet is folytattak ill., az érdeklődőket majd jelentkezőket, bevonták a rendszerbe. A programnak köszönhetően, több mint 1000 szakellátásra szoruló gyermek és fiatal kerülhetett nevelőszülő családokhoz az intézmények helyett.

2012-től
SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS - TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0023

“Csongrád megyei összefogás az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0023) pályázat”-ban való együttműködés, az ÁGOTA® képzések szakmai felügyelete, fórumok szervezése, előadások tartása, áldozatvédelmi kabinetben való közreműködés.

PROJEKTVEZETŐ – DÉL-ALFÖLDI INTEGRÁCIÓS PROGRAM – ÁGOTA® Alapítvány
Az ÁGOTA® Alapítvány által megvalósított regionális integrációs program célja volt, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élőkkel szemben csökkenjen a társadalmi előítélet, valamint a nevelőszülői hivatásvállalások száma gyarapodjék a megyében és a régió területén. A programnak köszönhetően csaknem négyszeresére bővült a nevelőszülők jelentkezése, a programot megelőző három év átlagához képest.

2011-től
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN

Kvantitatív és kvalitatív technikákkal történő mérési rendszer kidolgozása és alkalmazása, majd a kapott eredmények összeillesztése a szakellátási szakmai programok részterületeivel, lehetőség a rugalmas változtatásra a szakmai programok eredményességi mutatóinak ismerete alapján, a részterületek működési hatékonyságának folyamatos mérése és a problémák diagnosztizálása eredményeként, állandó minőségfejlesztés válik lehetővé, mely akár strukturális szinten is további fejlődést hozhat. Szervezeti kultúra fejlesztése is elérhetővé válik a hatékony minőségbiztosítási feltételek megléte esetén

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FŐIGAZGATÓ
A Szeged-Csanádi Egyházmegye valamennyi megyében vállalt gyermekvédelmi szakellátásért felelős működtető intézményrendszerének fenntartói képviselete, és az egyházmegye ifjúságvédelmi ügyeinek képviselete. Szakhatóságok és különböző társintézményekkel való szakmai konzultáció és kapcsolattartás, valamint a Komárom-Esztergom Megyei gyermekvédelmi szakellátási rendszer szakmai revizori feladatainak ellátása

2011-2013
IGAZGATÓ

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. A Szeged-Csanádi Egyházmegye – Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Csongrád megye, Bács-kiskun megye területén látott el, állami feladat átvállalással gyermekvédelmi szakellátási feladatokat.

2010-től
FŐISKOLAI ÓRAADÓ - OKTATÓ

Szegedi Tudományegyetem – Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális munka és Szociálpolitikai Tanszék – Szociális munkás képzése kurzus: „Gyermekvédelmi gondoskodásban élők szociológiája” és „Gyermekvédelmi gondoskodásban élők lélektani sajátosságai és terápiás megközelíthetőségei” A szegedi szociális munkás képzési rendszerben államvizsgáztatási feladatokban való közreműködés, – az államvizsga bizottság tagja

2010-2011
IGAZGATÓ HELYETTES – CSONGRÁD MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT - TEGYESZ

A megyei gyermekvédelmi szakszolgálat igazgatóhelyetteseként a szakellátási területért feleltem, a gyermek és lakásotthonok, valamint a Csongrád megyei nevelőszülői hálózat működése vonatkozásában. Feladataim közt szerepelt, a szakmai irányítás és kontroll mellett, a tudatos szakma fejlesztés is.

2010-től
“GYERMEKJÓLÉT, GYERMEKVÉDELEM” SZAKPOLITIKAI PROGRAM MUNKACSOPORTJÁNAK TAGJA

A szakpolitikai programrendszer gyermekvédelmet érintő kérdéseiben, mint a szociálpolitika gyermekjólét, gyermekvédelem területein, főként a szakellátás korszerűbbé tételének koncepciójában működtem közre

ÁGOTA® FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KÉPZŐJE ÉS SZUPERVIZORA
A KÁSZPEM® rendszer felnőttképzésében tevékeny trénerek és képzők szakmai képzése, szupervíziója, a terápiás csoportok vezetésével foglalkozó munkatársak részére tanácsadás. A felnőttképzési tanfolyamok vizsgáztatási rendszerében – vizsgáztató képző.

2009
IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA SZMJV tervezett önkormányzati programjához

2009-2011
GYERMEKVÉDELMI MÓDSZERTANI SZAKTANÁCSADÓ

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Faragó Béla II. Gyermekotthona, mint Dél-alföldi Regionális Módszertani Intézmény szakmai munkacsoportjának módszertani szaktanácsadója. A Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyék) lévő valamennyi gyermek és lakásotthon szakmai módszertani fejlesztésének programkoncepciójának kidolgozása és program megvalósításban koordinatív tevékenység. A szakellátásban megvalósítható szakmai protokollok és műhelymunkák tematikájának kidolgozása, valamint a szakmai műhelyek vezetése és eredményértékelése. Képzések megvalósítása és módszerspecifikus ismeretek oktatása a szakellátásban érintett szakdolgozók részére: (gyermekfelügyelők, pedagógusok, fejlesztők és utógondozók, pszichológusok és intézményvezetők köre). Gyámhivatali felkérésre szakmai programok értékelése, ellenőrzése és a módosításokra tett javaslatok elkészítése.

MEGYEI GYERMEKVÉDELMI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TAG Csongrád Megyei TEGYESZ
A szakértői bizottságban a szakellátásba kerülő gyermekek és fiatalok szükségleteit vizsgáltam és ezek ismeretében a bizottság tagjaival szinkronban tettük meg a gyermekek elhelyezésére szóló javaslatainkat

SZENZITÍV PEDAGOGIKOTERÁPIÁS KLIENSCSOPORTOK VEZETÉSE, MINT KÁSZPEM® TERAPEUTA
Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok terápiás csoportjainak vezetése, valamint a gyermekvédelmi alap és szakellátás, valamint a szociális területen (humán szolgáltatások köre) dolgozó munkatársak személyiségfejlesztése

TIOP PROGRAM – KÉPZŐ
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TIOP programjában való részvétel a gyermekvédelmi szakellátási rendszer fejlesztése tárgykörben – képzések – személyiségfejlesztő csoportok megvalósítása.

SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL TAG – SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
Részvétel, a Szeged MJVÖ Szociálpolitikai koncepciójának megalkotásában és működtetésében.

2008-tól
KÁBÍTÓSZERÜGYI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM TAG – SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS

Aktív közreműködés a KEF szakmai koncepciójának létrehozásában és működtetésében.

2007-2011
IFJÚSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI - EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZAKMAI PROGRAMOK KOORDINÁCIÓJA (DADA, Alternatív programok, stb.)

A Csongrád Megyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya és az ÁGOTA® Alapítvány együttműködésében megvalósuló programok koordinálása és szakmai felügyelete.

2007-2010
KÉPZŐ – OKTATÓ: Szegedi Városi Rendőrkapitányság

Konfliktuskezelő – kiégésprevenciós és személyiségfejlesztő tréningek és képzések megvalósítása rendőrök számára – pályázatok programjában.

KÍSÉRLETI PEDAGÓGIAI PROGRAM VEZETŐ - ORSZÁGOS KÁSZPEM® PEDAGÓGIAI PROGRAM
Családból kiemelt (gyermekvédelmi gondoskodásban élő) fiatalok differenciált kísérleti pedagógiai programjának teljes körű koordinációja. 12 megye gyermek és lakásotthonaiban élő fiataljainak fél éves terápiás klienscsoportokban történő pedagogikoterápiás segítése, fejlesztése, majd után követése. Eredmények értékelése és elemzése, további, a szenzitív pedagogikoterápia területén alkalmazható technikák kidolgozása és terápiás módszertani elemek modulálása.
Szupervíziós kontroll együttműködés, és a kísérleti program teljes körű dokumentációjának koordinálása. Diagnosztikus gyakorlatok, általános élmény és terapeutikus fejlesztő technikák kidolgozása és értékelése, mélyelemzése. A közel 200 fiatal, több mint 3 évig történő bevonásával, az ÁGOTA® kísérleti pedagógiai program eredményeként születhetett meg a KÁSZPEM® Rendszer (Szenzitív Pedagógikoterápiás Módszer és segítő rendszer).
A KÁSZPEM, egy olyan csoportmódszer és pedagógiai rendszer, mely azzal a céllal született meg, hogy a segítségre szoruló gyermeket és fiatalt a segítő, - saját érzékenységét alapul véve -, nevelő hozzáállással vezethesse a gyógyulás útján. A módszer alapvetően pedagógiai természetű, de terápiás jelleggel is bír.
Specifikumai: 7 témarendszer, indirektivitás és óvatos érlelés, korosztály-specifikusság, élcsoport-specifikusság, autentikus segítő szerepének jelentősége, intuitív modell, szenzitivitás, csoportmódszer jelleg, a KÁSZPEM® mint organikus együttépülés modellje, és mint team munka, ami minta a közösségi szemléletmódra. Módszertani témarendszere: bizalomkép, interperszonális kapcsolatok, normák és vezérfonalak, trauma-feldolgozás, kiszolgáltatottság-érzet kezelése, önrendelkezés, teljesítményhez való viszony és jövőkép. A KÁSZPEM® pedagógiai program (“Róluk… értük… II.” címmel publikálásra került 2010-ben, majd 2012 és 2013-ban újabb kiadások jelentek meg. Több mint 5000 példányban jelent meg, és az ország valamennyi megyéjének és nagyobb városainak könyvtáraiban megtalálható. A gyermekvédelmi szociális szakvizsgarendszer és számos szociális és gyermekvédelmi képzés, felsőoktatási kurzusainak kötelező irodalom anyaga lett, 2011-től napjainkig. A szociálpedagógiai és szociális munka területein felsőoktatási kurzusként is tanulható, ill., 2013-tól zajlik nemzetközi implementációja pl.: Bulgáriában

2004-2007
KUTATÁS VEZETŐ – ORSZÁGOS KUTATÁSI PROGRAM – A GYERMEKVÉDELEMBEN

Országos reprezentatív kutatás teljes körű megszervezése (kutatásszervezési és módszertani keretek kialakítása és koordinálása), megvalósítása (kvantitatív és kvalitatív technikák alkalmazása) Szakmai kutatás módszertani együttműködés, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszékével. Az ÁGOTA® országos kutatásba, a hazai gyermekvédelmi szakellátás összes gyermek és lakásotthonában élő fiatalja bevonásra került, közel 8000 fős populációt érintett a vizsgálat (a teljes populáció adatbázisa alapján, szisztematikus véletlen mintavételi eljárással kialakított mintán, 1732 fő személyes lekérdezésen alapuló kérdőíves adatfelvétele valósult meg 172 változó témában). A vizsgálat országosan is reprezentatív a 9 és 18 év kor közti gyermek és lakásotthonban élők esetére.
Alkalmazott kutatási műfajok: Survay, diagnosztikus klienscsoportok, szociometria, fókuszcsoportos vizsgálatok, félig strukturált interjúk, stb. A kutatás (“Róluk… értük I.” címmel publikálásra került 2010-ben, majd 2012 és 2013-ban újabb kiadások jelentek meg. Több mint 5000 példányban jelent meg, és az ország valamennyi megyéjének és nagyobb városainak könyvtáraiban megtalálható. A gyermekvédelmi szociális szakvizsgarendszer és számos szociális és gyermekvédelmi képzés, felsőoktatási kurzusainak kötelező irodalom anyaga lett, 2011-től napjainkig.
A kutatás többváltozós elemzések és mélyösszefüggés vizsgálatok eredményeit mutatja be a családból kiemelt fiatalok életében. Angol nyelven is elérhető.

2001-2007
FŐISKOLAI ÓRAADÓ - OKTATÓ

Szegedi Hittudományi Főiskola – Neveléstudományi Tanszék Teológusok és civil hallgatók képzése és oktatása a veszélyeztetett fiatalokkal kapcsolatos kurzusok tárgykörében – Pedagógia, pszichológia, neveléselmélet szociálpszichológia, pasztorálpszichológia, kateketika, vallásszociológia tárgykörben.

2001-2003
ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAM VEZETŐ - ÁGOTA® Alapítvány – RENOVABIS Projekt vezető

Élménypedagógiai programháló létrehozása és működtetése 19 megye 270 gyermekvédelmi intézményegysége bevonásával, közel 7000 gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatal számára. A programrendszer napjainkig működik.

2001-2002
VÁROSI IFJÚSÁGI REFERENS – SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS

Szeged városra vonatkozó ifjúságpolitikai koncepció kidolgozása, Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum létrehozása és működtetése, Ifjúsági civil adatbázis megalkotása, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága pályázati rendszerének működtetése.

2001-től
SZOCIÁLTERÁPIÁS SZEREPJÁTÉK MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ TERÁPIÁS KÉPZÉSEK VEZETÉSE

A szociális munka, szociálpedagógia és a pszichoszociális ellátórendszerekben érintett szakemberek képzése és oktatása 2001-től napjainkig.

2000-2010
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ - COMEN OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓI BT.

Kutatások és tanulmányok elkészítése, szakmai képzések és tréningek szervezése és megvalósítása. Roma területen kutatás, a gyermekvédelmi szakellátással összefüggésben.

2000-től
SZOCIÁLTERÁPIÁS KLIENS CSOPORTOKKAL VALÓ MUNKA, MINT CSOPORTTERAPEUTA

Serdülő fiatalok és felnőttek terápiája, a pszichoszociális nehézségekkel küzdő kliensek körében. Terápiás csoportok vezetése – 2000-től napjainkig (gyermekvédelmi gondoskodásban élők, szenvedélybetegek, stb. klienskör)

TEREP OKTATÓ – SZOCIÁLIS GYAKORLAT
Szegedi Hittudományi Főiskola – Neveléstudományi Tanszék (napjainkban Gál Ferenc Főiskola)

ÁGOTA® JÁTSZÓHÁZ (GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS) – GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA - SZAKMAI VEZETÉSE
2000-től napjainkig működik az ÁGOTA® Alapítvány játszóháza, ahol több száz gyermek és fiatal alternatív szabadidő eltöltése és szakmai, valamint szociális támogatása valósul meg. A Játszóház és a programok hatékonyságának köszönhetően több száz gyermek menekült meg a szakellátásba kerüléstől. A Játszóház támogató rendszere a veszélyeztetett gyermekeket és családjaikat egyaránt segíti (önismereti és kortárs önsegítő csoportok, film klub, gyermeknevelési szaktanácsadás, jogklinika program, szociális védőháló programrendszer, szociálterápiás foglalkozások, kézműves és készségfejlesztő foglalkozások, korrepetítor tanoda, stb.)

2000
TERÜLETI MEGBÍZOTT – GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Szeged Megyei Jogú Város - Gyermekjóléti Szolgálat – Szeged-Kiskundorozsma Veszélyeztetett gyermekekkel és családjaikkal végzett segítői munka Gyermekvédelmi alapellátás.

KÖZÉPISKOLAI TANÁRI – TANÍTÁSI GYAKORLAT
Szegedi Piarista Gimnázium 11. - 12. osztályai, közoktatás

1999
ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR

Szeged, Béke telepi Ált. Isk., Általános iskolás gyermekek oktatása, nevelése, közoktatás

1998-2000 NEVELŐTANÁR / FEJLESZTŐPEDAGÓGUS / CSOPORTVEZETŐ NEVELŐ
- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata –Árpád Nevelőotthon: Fejlesztőpedagógus, Csoportvezető nevelőtanár (speciális szükségletű fiatalok), - Szeged
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat – Faragó Béla Nevelőotthona:Fejlesztőpedagógus (TEGYESZ) – Kecskemét
Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek nevelése, gondozása, szociálterápiája

1996-tól
ÁGOTA® ALAPÍTÓ ÁGOTA®
(Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok mogatásáért) Országos Karitatív Önkéntes Közösség megalapítása és működtetése napjainkig (2002-től bejegyzett országos kiemelkedően közhasznú alapítványi formában)

1994-1995
TEOLÓGUSI SZOCIÁLIS GYAKORLAT A GYERMEKVÉDELEMBEN
Teológusi szociális gyakorlat
a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Árpád Nevelőotthon – Londoni körúti nevelőotthon

 

TANULMÁNYOK

2013
GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI SZAKÉRTŐ
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése,
Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék (Ny.szám: GY-61/2013. – Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal)

EGYETEMI OKLEVÉL
(Pedagógus) Egyetemi hittanár

SZTE – Gál Ferenc Főiskola / Egyetemi fakultáns (Sorsz.: R-121-1/2013, Int.azon.: FI 18580, Szám: 56/2013-TO) /Hittudomány, teológia, pedagógia, pszichológia, klasszikus nyelvek, filozófia, neveléselmélet, didaktika, neveléstörténet, pasztorlpszichológia, fejlődéslélekta, szociálpszichológia, szociológia, kánonjog, retorika, ontológia, metafizika-ismeretelmélet, filozófiai logika, fundamentál teológia, exegézis, meditációk-komplementatív stb./

OKTATÓ
Apor Vilmos Katolikus Főiskola – TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének modernizációja – “képzők képzése”

Felnőttképzési Tanfolyam – (60 óra), Felnőttképzési központ ALF 003 Ny.szám: 13-0653-04, Sorszám: KK/86/2013 / - Jogosultság: “Új nevelőszülők OKJ-s /500 óra/ képzésben oktatás, működő “hagyományos” nevelőszülő OKJ képzésében /400 óra/ oktatása. Különleges és speciális nevelési igényű gyermekek nevelésére felkészítő képzésben való oktatás /200 óra/.

SZOCIÁLIS SZAKVIZSGA – Gyermekvédelmi szakellátás
Szegedi Tudományegyetem – Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális munka és Szociálpolitikai Tanszék, Szám: SZV 11, 18/2013

2012-2013
SZOCIÁLTERÁPIÁS KIKÉPZŐ TERAPEUTA I. (ASIS)
München – Adelheid-Stein-Institut für Sozialtherapeztisches Rollenspiel (ASIS) – “STR – Ausbildungsleiter I (ASIS)” (150 óra) ASIS – Adelheid –Stein – Institut für Sozialtherapeutisches – Rollenspiel / München-Budapest

2012
SZOCIÁLIS ALAPVIZSGA
Szegedi Tudományegyetem – Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális munka és Szociálpolitikai Tanszék, Szám: SZV 11, 28/2012

KÁSZPEM® - SZENZITÍV PEDAGOGIKOTERÁPIA SZUPERVIZOR KÁSZPEM® módszer és rendszer alkalmazói számára, szupervízió nyújtására, és felsőfokú tanfolyami képzés megtartására való jogosultság

SZENZITÍV PEDAGOGIKOTERÁPIÁS CSOPORT ÉS KÉPZŐ TERAPEUTA (KÁSZPEM® ) “KÁSZPEM®
Mester és Módszerterapeuta” PL – 6376/2012-04 Akkreditációs lajstromszáma: AL – 2403

2011
KÁSZPEM® MÓDSZERALKALMAZÓ ÉS TRÉNER

2008-2002
EGYETEMI ABSZOLUTÓRIUM – (SZOCIOLÓGUS)
Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kara
Szociológia – Bölcsész Szak

(sikeres lezárt államvizsga, diploma kiadása folyamatban) /Szociológia, szociálpolitika, társadalom ismeret, kutatás metodika, SPSS kutatási szoftver ismeret, szociológiatörténet és elmélet, művészet és filmszociológia, romológia, szociálpszichológia, társadalmi rétegződés, „szeged studies” kutatásban való részvétel, rendszeres kutatási és elemzési gyakorlatok, informatika, matematikai statisztika, demográfia, kutatás módszertani specializációk, stb./

2003
SZOCIÁLTERÁPIÁS SZEREPJÁTÉK MÓDSZER ALKALMAZÓ AZ IFJÚSÁGI SPECIALIZÁCIÓBAN

ASIS – Adelheid –Stein – Institut für Sozialtherapeutisches – Rollenspiel / München-Budapest Pedagógiai és pszichológiai szempontok figyelembe vétele a gyermekek és fiatalok körében játszott terápiás gyakorlatoknál-játékoknál, fejlődés-lélektani irányelvek, irányvonalak ismerete, a szociálterápiás szerepjáték gyermekek és fiatalok körében történő alkalmazására való jogosultság.

2002
SZOCIÁLTERÁPIÁS CSOPORTTERAPEUTA – (ASIS) III.

ASIS – Adelheid –Stein – Institut für Sozialtherapeutisches – Rollenspiel / München-Budapest
A játékok kiválasztásához és a kezelendő problémák feldolgozásához szükséges differenciált ismeretek és készségek megléte, a pszichoszociális területen nyújtott terápia területén a felvetett problémák szimbolikus szintre való átvitele, elméleti ismeretek megszerzése a mesék szimbólum- világára, a rejtjelezésekre, és az imaginációra vonatkozóan. E játékformák alkalmazásával kliensi körben történő tapasztalatszerzés, valamint a játékfolyamatok reflektálása. A pszichoszociális munka területén, mint szociálterápiás csoportterapeuta tevékenykedni jogosult (150 óra).

2001
FŐISKOLAI OKLEVÉL – (PEDAGÓGUS)
Pedagógia szakos – Iskolai menedzser és tantervfejlesztő tanár

Szegedi Tudományegyetem – Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar (sorsz.: PT B 0009939/35/2001) /Pedagógia és Nevelés elmélet, pszichológia, oktatás módszertan, menedzsment, oktatás szervezés, tantervfejlesztés, szociálpszichológia, pedagógiai pszichiátria, stb./

2000
SZOCIÁLTERÁPIÁS SZEREPJÁTÉK KLIENSEKKEL/PÁCIENSEKKEL FOLYTATOTT TERÁPIÁS MUNKA – JOGOSULTSÁG II.

ASIS – Adelheid –Stein – Institut für Sozialtherapeutisches – Rollenspiel / München-Budapest Szociálterápiás szerepjáték szakmai tanácsadással kísért alkalmazása, (150 óra) csoport és játékfolyamat elemzése, a játékokban megjelenő problémák kezelése, a kliensek speciális problémáinak kezelése, a vezetői magatartásmódok differenciált reflexiójához ASIS – normák szerinti jogosultság

1998
SZOCIÁLTERÁPIÁS SZEREPJÁTÉK MÓDSZER ALKALMAZÓ I.

ASIS – Adelheid –Stein – Institut für Sozialtherapeutisches – Rollenspiel / MÜNCHEN Az alapfokú tanfolyam elvégzése révén, a különféle szociálterápiás játékformák elsajátítása, pszichoszociális területen a gyakorlatban felmerülő problémák kezelése, (150 óra) csoport–, ill., játékfolyamat irányítása, az élmény, ill., cselekvési szint strukturálása.

KONFLIKTUSKEZELŐ FACILITÁTOR - AVP
AVP – ALTERNATIVES TO VIOLENCE PROJECT – HUNGARY
képzett FACILITÁTOR – az AVP képzési és tréning rendszerben

AVP – ALTERNATIVES TO VIOLENCE PROJECT – HUNGARY
„Alternatívák az erőszakkal szemben haladó tréning” AVP – ALTERNATIVES TO VIOLENCE PROJECT – HUNGARY „Alternatívák az erőszakkal szemben alaptréning”

1993-1998
FŐISKOLAI OKLEVÉL - (PEDAGÓGUS)
Általános Iskolai Tanár

Szegedi Hittudományi Főiskola – Teológus főiskolai, - főiskolai hittanári szak
(Oklevél száma: 238/1997-98) /Hittudomány, neveléselmélet, pszichológia, kateketika, didaktika, neveléstörténet, szociálpszichológia, nevelés módszertan, exegézis, kánonjog, pasztorálpszichológia, retorika, homiletika, filozófia, ontológia, metafizika, kozmológia, egyháztörténet, stb./

1993
Érettségi

1993 Törzslap száma: 2/Á / 1993 – Szekszárdpalánk

1993-1989
KÖZÉPISKOLA

Kiskunfélegyháza – Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

1989-1981
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Hajós

 

KÉSZSÉGEK

Nyelvi készségek
Angol belső nyelvi vizsga / Igazolás: Iksz: Gál Ferenc Főiskola R-148-8/2013
Angol egyetemi szigorlat, majd belső nyelvi vizsga
(Szintek: B1/2: Önálló felhasználó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint)
További tanult idegen nyelvek: Ált.isk. - Középiskola: orosz, német; Egyetem - Főiskola: latin, ógörög, ó-héber, angol

Kommunikációs készségek
Kiváló kommunikációs és retorikai készség – segítő és vezetői munka, valamint országos projektekben való előadások tartása, főiskolai - egyetemi oktatás, terápiás és tréning csoportok, tanfolyamok és felnőttképzési kurzusok vezetése kapcsán folyamatosan fejlesztett készség, szakmapolitikai és szakmai vitakészség;

Szervezési/vezetői készségek
Kiváló vezetői készség (jelenleg egy öt megyét és a fővárost átfogó gyermekvédelmi intézményrendszer vezetése), több országos projekt vezetése, országos hatáskörű alapítvány elnöke és számos más civil szervezet és mozgalom vezetője és koordinátora, gyors, hatékony és alapos szervezési készség, komoly szintű professzionális szervezői tapasztalat, a hatékony szervezéshez szükséges helyzetátlátó készség fejlett. Döntésképesség és a folyamatok irányításához szükséges határozottság jellemző, magasan fejlett –intuitív- helyzet feltaláló képesség a kritikus döntési helyzetekben, és strukturálási folyamatok irányításában;

Munkával kapcsolatos készségek
20 éves tapasztalat a szakmai, munkáltatási és pénzügyi folyamatok tervezése, intézményrendszerek irányítása terén, pályázati programok kidolgozása és lebonyolítása terén, rendezvények, programok tervezése, szervezése, lebonyolítása terén, professzionális szervezet és rendszervezetői jártasság;

Számítógép-felhasználói készségek
Microsoft Office hivatali programcsomag magas szintű kezelése, adatbázis kezelés, SPSS – kutatási szoftver kezelése kutatási elemzésekhez, különböző számítástechnikai kommunikációs rendszerekkel kapcsolatos felhasználói tapasztalat

Egyéb készségek
KÁSZPEM® módszer és pedagógiai rendszer alapítója és kidolgozója, több önkéntes karitatív közösségi kezdeményezés elindítója és vezetője, párhuzamos feladatok hatékony végzése – magasan fejlett körültekintő készség

 

PUBLIKÁCIÓK

Kothencz János: „Állami gondoskodásban élő és veszélyeztetett fiatalok közösséghez tartozásának igénye a szubkultúrák aspektusából”. In: Eszenyi Miklós (szerk): Deviáns ifjúsági szubkultúrák és művelődési lehetőségeik. Magyar Kulturális, Közösségi és Turisztikai Egyesület, Budapest,2005
Kothencz János: Az ifjúság védelméről „Velük… értük… hogyan…?” In: Trócsányi László (főszerk): A mi alkotmányunk. Vélemények és elemzések Magyarország alkotmányáról. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2006
Kothencz János: „Róluk… Értük… I”. Családból kiemelt gyermekek és fiatalok szociológiája. ÁGOTA® Alapítvány, Szeged, 2009
Kothencz János, Osváth Viola, Balog Mária, Pál Melinda, Balog Zsolt: „Róluk… Értük… II”. Családból kiemelt gyermekek és fiatalok pedagógiája. ÁGOTA® Alapítvány 2009
Kothencz János: „Minden gyermeknek családban van a helye” Kapocs, XI. évf. 4. szám, 2012
Kothencz János: „Kutatási aspektusok a hazai gyermekvédelemben” BEKECS – Regionális Gyermekvédelmi Módszertani időszaki folyóirat, Kecskemét, 2010
Kothencz János: „Családból kiemelt fiatalok segítésének terapeutikus megközelíthetőségei” BEKECS – Regionális Gyermekvédelmi Módszertani időszaki folyóirat, Kecskemét, 2011
(Számos újságcikk és referátum szociálpolitikai és szakmapolitikai témában a gyermekvédelmi szakellátást érintő kérdések kapcsán 2000-től napjainkig)

 

KUTATÁSOK ÉS PROJEKTEK

Országos kutatás az „állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok körében” – ÁGOTA® Kutatás 2004-2007,
Regionális és települési kutatások, vizsgálatok 2003-20014 (minőségbiztosítási vizsgálatok a gyermekvédelmi szakellátás területén), Egyetemi kutatásokban való részvétel (település szociológiai, rétegződés kutatások, szeged studies, stb.)

 

DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK

2013 - MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
Magyarország Köztársasági Elnökétől (2013 március 8-án) /VIII-1/ 01204/9/2013/ - az ifjúságvédelem területén végzett kiemelkedő tevékenységért;
2013 – Szegedért emlékérem (SZMJVÖ – közgyűlése /Magyar Arany Érdem Kereszt után/ díszközgyűlésén;
2013 – Izsákért Emlékérem díj – Izsák város képviselőtestületétől;
2012 – Alkotói díj – Csongrád Megyei Önkormányzat;
2011 – Príma díj – Csongrád Megye Príma díjasa (VOSZ);
2011 – Szegedért emlékérem (a városért végzett tevékenységért);
2010 – Hírt Tv külön díja és emléklap az (ÖSZTÖN dokumentum film alapján) /Kistérségi Televíziók XI. szemléje/;
2009 – Csongrád Megye Szociális Ellátásáért díj – (CSMÖ);
2009 – Debreczeni Pál díj (Szegedért Alapítvány - Társadalmi kuratóriuma);
2009 – Kerkai díj (Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség);
2005 – Példakép díj (Pannon GSM Példaképdíj Alapítvány);
2003 – Faragó Béla díj (Pedagógiai elismerés a gyermekek szavazatai alapján);
2001 – Miniszteri dicséret (Ifjúságpolitikai tevékenységért);
2000 – 1998-ig stb.;

 

TAGSÁGOK

1996 (2002-től) – ÁGOTA® Alapítvány – elnök;
1998-tól – MSZTSZJE – Magyarországi Szociálterápiás Szerepjáték Egyesület (2010) elnök/elnökségi tag;
Szeged MJVÖ Szociálpolitikai Kerekasztal – tag;
2010-től - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Ifjúsági és Sportbizottsága tagja;
Szegedi Kábítószerügyi Érdekegyeztető Fórum – tag;
2008-tól Délalföldi 56-os Vitézi Rend tagja (Vitéz);
2012-től – Szent György Lovagrend tagja (Lovag);
2004-től – Nemzetközi Szent György Lovagrend tagja (Lovag)

 

HOBBI

Zene (9 éves kortól hallás utáni zongora játék, improvizációk és dalok), 2 szerzői kiadásban megjelent zenei kis lemez („Ösztön I. „Ez a dal” – II. „Vadon” - címmel), dalszövegírás;
Artisjus – Magyar Szerzői Jogvédő Egyesület tagja, regisztrált dalszerző
Tánc – akrobatikus rap;
Film szociológia;
Labdarúgás; küzdősportok szeretete (A labdarúgás vonatkozásában, sportszervezői ill., Grassroots football tapasztalat és ismeretszerzés, 2012-ben Franciaországban az UEFA Stdudy Grouo Scheme programban részvétel);
Vízi szabadidőprogramok (úszás természetes vizekben (tengeri szabad merülés, stb).


Kapcsolódó dokumentumok

Szent Ágota