Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor
Integrációs programsorozat 2018
Integrációs programsorozat 2017
Integrációs programsorozat 2016
Integrációs programsorozat 2015
Integrációs programsorozat 2014
Integrációs programsorozat 2013
Integrációs programsorozat 2012
Minden gyermeknek családban van a legjobb helye
Interjúk
Dél Alföldi regionális bűnmegelőzési fesztivál 2017 szeptember 09.
Videók
KÁSZPEM-könyvek magyarul-angolul
Főigagzató-helyettes szakmai bemutatkozása - ÁGOTA® Alapítvány - Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány
 

Főigagzató-helyettes szakmai bemutatkozása

Vissza az előző oldalra!

András Katalin önéletrajza
(letölthető)

Született: 1974. szeptember 10.,
Állampolgársága: magyar
Anyanyelve: magyar

Munkahelyi levelezési cím:
6726 Szeged, Bal fasor 6.

/Szeged-Csanádi Egyházmegye - Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Főigazgatósága/ (Magyarország)
+36/62/432-032
E-mail: foigazgatohelyettes2szentagota@gmail.com
posanekata@gmail.com


 

SZAKMAI TAPASZTALAT

2014. január 1.-től
FŐIGAZGATÓ HELYETTES

Nevelőszülői hálózatokért felelős koordinációs vezető (kivéve Komárom-Esztergom Megye). Az ellátási tevékenységekkel kapcsolatos szakmai munka irányítása a jogszabályi előírások és a fenntartói elvárások alapján. Pszichológus hálózat koordinátora. Szakmai dokumentumok aktualizálása. Pályázati rendszer működtetése, koordinálása. Szakmai tanácsadás, koordinálás.

2011.08.01.-
Pszichológus hálózat igazgató

Gyermekvédelmi rendszerben dolgozó pszichológusok tevékenységének koordinálása, szervezése, szakmai irányítása. Gyermek pszichológiai tanácsadás, pszichodiagnosztikai vizsgálatok elvégzése-értékelése, szülői és nevelőszülői tanácsadás, dolgozói mentálhigiéné, szervezetpszichológiai tevékenységek (készségfejlesztő tréningek)
Munkahely megnevezése: Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, 6726 Szeged, Bal fasor 6.

2008.11.01 – 2011.07.31.
Pszichológus

Gyermek pszichológiai tanácsadás, pszichodiagnosztikai vizsgálatok elvégzése-értékelése, szülői és nevelőszülői tanácsadás, dolgozói mentálhigiéné, szervezetpszichológiai tevékenységek (készségfejlesztő tréningek)
Munkahely megnevezése: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat dr. Waltner Károly Otthon, 6724 Szeged Agyagos u.45.

1998-2008
Egyetemi tanársegéd

Oktatás (szociálpszichológia, iskolapszichológia, szervezet- és vezetéslélektan, fejlődéslélektan, neveléspszichológia), kutatás (iskolapszichológia témakörben)
Munkahely megnevezése: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged, Egyetem tér 1.

 

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

2000-2007
Pszichológus

Gyermek pszichológiai tanácsadás, pszichodiagnosztikai vizsgálatok elvégzése-értékelése, szülői és nevelőszülői tanácsadás, dolgozói mentálhigiéné, szervezetpszichológiai tevékenységek (készségfejlesztő tréningek)
Munkahely megnevezése: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Gyermekvédelmi Intézmény Gyermekotthon, 6723 Szeged Bölcsőde u. 3.

2004-2007
Iskolapszichológus

Sajátos nevelésű igényű (SNI) gyermek számára egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadás, pszichodiagnosztikai vizsgálatok, tesztek elvégzése – értékelése - pszichológiai vélemény készítése, munkatársi mentálhigiéné, szervezetpszichológiai feladatok ellátása
Munkahely megnevezése: Kincsesház Általános Iskola, Hódmezővásárhely

2001-2005
Óraadó tanár, Iskolapszichológus

Intézkedés-lélektan tantárgy oktatása, iskola- és munkapszichológusi tevékenység
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola, Szeged, Bajai út 14.

1997-1999
Óraadó középiskolai tanár

Pszichológia specializációs foglalkozások és önismeret tréning megtartása
Munkahely megnevezése: Németh László Gimnázium, Budapest XIII. kerület

 

TANULMÁNYOK

2011-2013
KÁSZPEM® módszeralkalmazó

A KÁSZPEM® rendszerének elméleti alapjai, saját élmény gyakorlatokon keresztül történő gyakorlati képzés.
ÁGOTA® Alapítvány Felnőttképzési Intézet

2010- 2012
Pedagógiai szakpszichológus

Az iskolapszichológia elmélete és gyakorlata, a gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pszichológiai és határterületi ismeretek.
Szakpszichológusi szakvizsgával zárult.
Eötvös Lóránt Tudományegyetem Pedagógia Pszichológia Kar

1992-1997
Pszichológus, Pszichológia szakos tanár

Elméleti (általános, fejlődés-, személyiség-, szociálpszichológia) és alkalmazott (pedagógiai, klinikai, munka- és szervezetpszichológia) területek
Pedagógiai elméleti és gyakorlati tantárgyak tanárképzésben.
Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen) – jelenleg Debreceni Egyetem - Bölcsészettudományi Kar

 

EGYÉB KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK

Idegennyelv ismeret
- angol (középfokú nyelvvizsga)
- eszperantó (középfokú nyelvvizsga)

Társas készségek, kompetenciák
- csoportvezetés
- hatékony interperszonális és csoportközi kommunikációs stratégiák
- hatékony konfliktuskezelés
- asszertivitás

Szervezés készségek és komeptenciák
~ Team-munka szervezése, megvalósítása, vezetése
~ Tréningek szervezése, vezetése
~ Szakmai pályázatok írása, koordinálása

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák
szövegszerkesztő, statisztikai programok, táblázatkezelők, internet

 

PUBLIKÁCIÓK

András K., 1997, Személyiségtényezők és önpercepció hatása a hipnotikus élményekre, In: A tudományos diákköri dolgozatok kivonatai, XXIII. OTDK, Szekszárd, Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola
András K., Szabó Cs., Mészáros I., Egri I., 1997, Correlation of Hypnotic Experiences with Susceptibility and Self-Perception, 14th International Congress of Hypnosis, San Diego, California
András K., 1997, Személyiség- és helyzeti tényezők hatása a hipnotikus állapot fiziológiai mutatóira és szubjektív értékelésére, Országos Hipnózis Találkozó, Lillafüred
András K., 2001, Az önismeret szerepe a tehetségfejlesztésben, Arany János Tehetséggondozó program I. Országos Konferenciája, Szeged
András K., Dávid I., 2001, Önismeretfejlesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban, Arany János Tehetséggondozó program I. Országos Konferenciája, Szeged
András K., Bodnár É., Sass J., 2002, Általános pszichológia. Távoktatási jegyzet közgazdász-tanár szakosok számára
András K., 2002, A drogfogyasztói magatartás és háttértényezői. Egy kérdőíves felmérés tapasztalatai, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum I. Konferenciája, Hódmezővásárhely
Pósa R., András K., 2003, Kortünet, vagy kórtünet? A gyermekkori agresszió és kezelésének lehetőségei, In: Mindennapi agressziónk?, Fordulópont 18.
Pósa R., P. András K., „Miért és miként…”,avagy pszichológiai csoportmunka a speciális gyermekotthonban, Fejlesztő Pedagógia, 2003/4-5
Harsányi G., Szabó B., P. András K., 2004, Kóla, politika, sült krumpli avagy a politikai ítéletalkotás külső és belső tényezői (OTDK pályamű) , In: Szegedi Pszichológiai tanulmányok, Németh D. (szerk.), SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged
P. András K., 2004, „Ettől jobb leszek?”, Speciális gyermekotthonban élő disszociális serdülőknek vezetett asszertivitás-tréning tapasztalatai, Magyar Pszichológiai Társaság Országos Konferenciája, Debrecen
P. András K., 2005, A speciális gyermekotthon szerepe a bűnmegelőzésben, Bűnmegelőzési Konferencia, Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság, Szeged
P. András K., 2006, Az önismereti tantárgy program tanterve, Konferencia az önismereti tantárgyi program tapasztalatairól az Arany János Tehetséggondozó Programban, Budapest
Pósa R., P. András K., Pityer I., „Együtt könnyebb”. A speciális gyermekotthon és a disszociális serdülőket nevelő családok kapcsolatának erősítése (III. helyezett pályamű)– Jó gyakorlatok a gyermekvédelemben, 2007, Tanulmánykötet, SZMM
Pósa R., P. András K., 2009, „Együtt könnyebb”. A speciális gyermekotthon és a disszociális serdülőket nevelő családok kapcsolatának erősítése, BMGYK által szervezett Gyermekvédelmi Konferencia, Pécs
P. András K., ( ÁGOTA® szakmai csoport), Az új szakmai programrendszer legfontosabb elemei, II. ÁGOTA® Országos Konferencia, 2012, Szeged
P. András K., Preventív utógondozás, Bekecs, Dél-Alföldi Regionális Módszertani Gyermekotthon szakmai folyóirata, 2012. 5. szám


Szent Ágota