Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor
Integrációs programsorozat 2018
Integrációs programsorozat 2017
Integrációs programsorozat 2016
Integrációs programsorozat 2015
Integrációs programsorozat 2014
Integrációs programsorozat 2013
Integrációs programsorozat 2012
Minden gyermeknek családban van a legjobb helye
Interjúk
Dél Alföldi regionális bűnmegelőzési fesztivál 2017 szeptember 09.
Videók
KÁSZPEM-könyvek magyarul-angolul
A Szeged-Csanádi Egyházmegye - Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató országos intézményrendszerének története és rövid bemutatása - ÁGOTA® Alapítvány - Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány
 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye - Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató országos intézményrendszerének története és rövid bemutatása

Vissza az előző oldalra!
A Szeged-Csanádi Egyházmegye - Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató országos intézményrendszerének története és rövid bemutatása
Történet és rövid bemutatás (letölthető)
I. rész: 2010-től – napjainkig
Intézményrendszerünk megalapítása és működése – rövid bemutatása
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató történetének komoly múltja (előtörténete) van. Történetiségének gyökerei, az elmúlt csaknem húsz évre nyúlnak vissza, ezek részleteiről a III. és IV. részfejezetekben nyújtunk tájékoztatást. Jelen tájékoztatónkban, intézményrendszerünk történetiségét (e dokumentum szerkesztését tekintve) a teljesség igénye nélkül, 2010-től kezdjük. 2010-től, a Komárom-Esztergom Megyei gyermekvédelmi szakellátási rendszer fenntartására és működtetésére kérték fel egyházmegyénket. Az egyházmegyét ért megtisztelő felkérés nemcsak az intézményekre, hanem a nevelőszülői családoknál élő gyermekekre és fiatalokra is vonatkozott. Egyházmegyénk a megkeresésnek-felkérésnek eleget téve, 2010 óta fenntartásában működteti a Komárom-Esztergom Megyei gyermekvédelmi szakellátási rendszert. 2011-től folyamatosan bővült a Szeged-Csanádi Egyházmegye gyermek- és ifjúságvédelmi hálózata. 2010. végén elindulhattak az egyeztetések a Csongrád Megye, majd 2011-ben Bács-Kiskun Megyei gyermekvédelmi szakellátási rendszerekről.
2011. április 18-án a Szeged-Csanádi Egyházmegye és annak főpásztora, dr. Kiss-Rigó László létrehozza, megalapítja, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Gyermekvédelmi Szakellátást működtető intézményrendszerét.
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató napjainkra, Magyarország egyik legnagyobb gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményrendszere, mely a gyermekotthonokra és a nevelőszülői hálózatokra egyaránt, 2013. szeptember 17.-től valamennyi, a katolikus egyházi fenntartásokban működő gyermekvédelmi intézményrendszerekre országos módszertani feladatokat is ellát. Az intézményrendszer főigazgatója Kothencz János. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató közel 3500 fiatalról gondoskodik Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Pest és Komárom-Esztergom Megyékben, valamint a fővárosban Ezen túlmenően a saját intézményrendszerén kívül a Váci Egyházmegye, a Görög Katolikus Egyház és az ország más területén lévő katolikus fenntartású gyermekvédelmi szakellátási rendszerekben, módszertani intézményként közreműködik, és jár el. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szakmai felelőssége, a hazai gyermek- és ifjúságvédelem területén a saját fenntartási, működtetői rendszerén túl, a más katolikus egyházi fenntartású intézményekkel együtt csaknem 13 megyére terjed ki.
Intézményrendszerünk névadójáról:
Egyházmegyénk, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató védőszentjéül és megnevezésére nézve is egyaránt, Szent Ágotát (+250) választotta. Ágota, a keresztény ókor leghíresebb szentjei közé tartozik (a segítő szentek közt is megtalálhatjuk). A szicíliai Katániában született, élete teli volt számos megpróbáltatással. A fiatal, Krisztus szeretetére vágyó leány túlságosan hamar Ointianus mesterkedéseinek célpontjává lett. Decius császár keresztényellenes rendeletét a maga céljaira felhasználva, Ointianus letartóztatta, és gyarló érdekeinek elérése céljából embertelenül megkínoztatta. Nemcsak megcsonkították és rendszeresen kínozták, de börtönbe is vetették és halálra verték. Kínoztatásai, szenvedései közepette is újra és újra megerősödni volt képes. Csodák kísérték életét. Szent Ágota szenvedéstörténete komoly üzenetértékkel bír napjaink minden embere számára. Életvitele egyik legfontosabb tanítása a kitartáshoz való ragaszkodás, mely kitartásának, állhatatosságának alapja az istenbe vetett eleven hit. Szent Ágota híre és tisztelete, gyorsan elterjedt Szicílián kívül is az egész egyházban. A Római Misekánon megemlékezik róla, és ugyanazt teszi a Karthagoi Kalendárium, és valamennyi vértanú jegyzék is. Rómában Symmachus pápa egy régi templomot szentelt neki a Via Aurélián, Nagy Szent Gergely pedig az egykori Arianus templomot szentelte a tiszteletére. Ereklyéinek felemelésén és elosztásán kívül tiszteletének elterjedését szolgálta a X. század óta saját ünnepi offíciuma is. Többek közt tűzvész és földrengés ellen hívják oltalmul. A középkorban, a 14 segítő szent között találjuk. Gazdag szokás- és hagyományvilág fűződik nevéhez. A VI. századi, Jeromos-féle martirológium február 5.-re teszi Szent Ágota temetését. Ünnepét Rómában, a VI. század óta ülik. Az ima szavai jól kifejezik Szent Ágota követendő erényeit:
„Istenünk, ki mindenható erőddel a gyengébb nemnek is megadtad a vértanúság győzelmét, kérünk, engedd jóságosan, hogy akik Szent Ágota szűz és vértanú égi születésnapát üljük, az ő példája szerint eljuthassunk Hozzád.”
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató valamennyi munkatársa és támogató önkéntese számára példamutató és követendő Szent Ágota kitartása és küzdelme. Ugyancsak tanulságként szolgálhat mindannyiunk számra, hogy mennyire fontos felkarolni és támogatni a bajba esett és kiszolgáltatott embertársainkat, mint ahogyan Szent Ágota is megvédte a róla szóló leírások alapján szülővárosa, Katánia lakosait is a vésztől. Szent Ágota számtalan erénye arra sarkall bennünket, hogy mi magunk is kitartóak és állhatatosak legyünk küzdelmeinkben, és minden tőlünk telhetőt tegyünk meg azért, hogy a családjukat vesztett, azt nélkülöző gyermekek és fiatalok megtapasztalhassák, hogy ők elfogadható, szeretetre méltó tagjai társadalmunknak, hogy a Jó Isten gondoskodását és szeretetét, az őket támogatók gondoskodásán keresztül is befogadhatják, elfogadhatják, és haza is érkezhetnek ebbe a társadalomba. Fontos, hogy a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató fiataljait mindenekelőtt gyógyítani legyünk képesek, majd gyógyítva-nevelve a későbbiek során olyan fiatal felnőttekkel élhessük meg mindennapjainkat, akik tovább örökítői tudnak lenni Szent Ágota kitartásának, állhatatosságának, és számos más erényeinek.
II. rész: 2014-től…
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, mint országos gyermekvédelmi szakellátási intézményrendszer, partneri együttműködést valósít meg a mindenkori kormányzattal, és mindezt nem csak a szakminisztériumokon keresztül teszi, hanem más szakmai és fenntartói együttműködőkön keresztül is gyakorolja. Intézményrendszerünk komoly törekvéseket valósított meg azért is, hogy a szakellátásban érintett nevelőszülők még inkább megbecsültebb helyet foglaljanak el társadalmunkban. Számtalan konzultáción és munkacsoportban vehettünk részt, melyek célja, egy korszerűbb hazai gyermekvédelem kimunkálása és fenntarthatósága. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nem csak a saját működtetői területén érez felelősséget hazánk családból kiemelt fiataljai vonatkozásában, hanem az ország valamennyi gyermekvédelmi gondoskodásában élő fiatalja felé is segítséget igyekszik nyújtani. A gondoskodásunkat mind inkább professzionálissá emelni kívánó intézményrendszerünk, több szakmai aspektusból is megkülönböztetett figyelmet szentel a gyermekvédelmi gondoskodásban élők társadalmi integrációjának. Mindenekelőtt, komolyan együttműködünk a gyermekjóléti alapellátás intézményeivel és igyekszünk abban is közreműködni, hogy a veszélyeztetett gyermekek a családjaik helyzetének megnyugtató rendezése folytán, inkább a saját családjaikban maradhassanak. Hisszük, hogy a legjobb gyermekvédelmi szakellátás az, ahol ideális esetben nincs gyermek. Ez ugyanis azt jelenti és feltételezi, hogy a társadalmi jelzőrendszer kifogástalan és a gyermekjóléti alapellátás is hatékonyan működik. Azt azonban nem téveszthetjük szem elől, hogy az alapellátás is csak akkor tud igazán hatékony lenni, ha minden társadalmi közreműködő felelősen és aktív módon részt is vállal annak munkája eredményesebbé tételében. Ezért a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató komolyan együttműködik minden olyan jelzőrendszerrel, melynek egyébként saját maga is tagja és segíti, támogatja az alapellátás munkáját. Intézményrendszerünk ugyanígy jár el a különböző szakhatóságokkal való együttműködésekben is. Azokban az esetekben, ahol valamilyen sajnálatos oknál-okoknál fogva mégiscsak a családból való kiemelésre kerül sor, ott pedig igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy a fiatal minél hamarabb gyógyultabbá válhasson megszenvedett állapotában, és biztonságos, megnyugtató, Őt elfogadni és feltétlenül szeretni képes gondoskodó közeget tapasztalhasson meg maga körül. Elsősorban a nevelőszülői hálózat nyújtotta családi gondoskodás lehetőségeit részesítjük előnyben. Nyílván mindezt az adott megyék gyermekvédelmi szakértői bizottságainak, a fiatalok elhelyezésére adott javaslatai határozzák meg. Csak amennyiben a szakértői javaslatok és egyéb szakmai szempontok indokolják, csakis és kizárólag ezekben az esetekben helyezzük előtérbe a gyermekek és fiatalok intézményi típusú elhelyezését. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató külön hangsúlyt fektet arra, hogy a gyermekek hazagondozása a lehető legrövidebb idő alatt megvalósuljon. Ebben már 2010-től is komoly eredményeket értünk el, szinte duplájára nőtt a hazagondozási siker % működtetésünk óta. Szeretnénk a jövőben egyedi, módszer specifikus eszközök kimunkálásával és szakmai eljárás rendszerünkben meghonosítható módon is fejleszteni a hazagondozások lehetőségét, ill., megalkotni annak módszertanát. 2011-től hasonlóképp újra tudtuk értékelni az utógondozások szakmai prioritásait és előd fenntartónkhoz mérten, komoly innovációkat vezethettünk be, mint például az un. preventív utógondozást. Ugyanilyen újragondolással sikerült a lakásotthonaink profiltisztaságát is megerősítenünk. Komoly szakmai küzdelmet folytatunk nap, mint nap azért, hogy a gyermekvédelmi szakellátási rendszerünk valóban csakis és kizárólag azért és úgy működhessen, ahogyan azt a jogalkotó és a szakma már 1997-ben megalapozta. Számos tennivalónk van még ezen a téren. Napjainkra, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató egy differenciált, és a fiataljaink fejlődését leginkább szem előtt tartani képes érték és tevékenységi rendszerben valósítja meg hivatásvállalását. Ifjúságvédelmi programhálónkban helyet kap az az INTEGRÁCIÓS programsorozat, a befogadó szülői – nevelőszülői hivatásvállalásokért, melynek köszönhetően nagyságrendekkel bővíteni voltunk képesek 2011 és 2012-13-ban a nevelőszülői hálózatunkat. Országos Gyermekvédelmi Konferenciáink jó lehetőséget nyújtottak hazai szintéren a hatékony konzultációkra más szakmai közreműködőkkel. SZABADIDŐS programrendszerünk, régről komoly támasza szakmai programjaink mind elevenebbé tételének. Továbbra is fontosnak tartjuk a módszer specifikus, terápiás és ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI kínálatunkat. SPORT életrendünkben, már több mint ezer fiatalunk vesz részt komoly aktivitással. KULTURÁLIS program hálónk széleskörű kínálatában igyekszünk minden olyan lehetőséget biztosítani gondozottjaink számára, mely hatékonyan segíti a ránk bízottak szocializációját. KI-MIT-TUD programrendszerünk, ugyancsak ezt a célt szolgálja. TEHETSÉGGONDOZÁSUNK, és ROMA Program rendszerünk, valamint KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI lehetőségeink, és MŰVÉSZETI, ZENEI programjaink ill., a rajz, festmény, kézműves alkotások pályázati rendszere, ugyancsak gyarapítja a nálunk élő gyermekek fejlődéshez szükséges lehetőségeket. TANULMÁNYI VERSENYÜNK, méltó motivációs eszközt kínál hálózatainkban, és a komoly jutalmazási rendszer is sarkalja növendékeinket a tanulmányaikhoz való viszonyuk komolyabban vételére. Intézményrendszerünknek van IFJÚSÁGPOLITIKÁJA, DROGSTRATÉGIÁJA, EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSI és KÖRNYEZETVÉDELMI programja is. Ezeken a területeken folyamatosan keressük az együttműködő partnereket. Szintén kiemelt helyen kezeljük a TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉST segítő szakmai programokat és komoly felelősségvállalást valósítunk meg a MUNKAHELYTEREMTÉSBEN fiataljaink számára. Folyamatosan professzionalizálódik Gyermekönkormányzatunk – „GYÖK” szervezeti és működési rendszere. Hatékony érdekképviselet, jól működő gyermek önkormányzati programok, személyes utógondozói fórum és gyermekeink - fiataljaink észrevételei-javaslatai azok, amelyek szintén emelhetik szakmai munkásságunk és gondoskodni képességünk színvonalát. Nélkülözhetetlen a minisztériumokkal való együttműködés, társfenntartónkkal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (SZGYF)-el való szoros kooperáció. A kormányhivatalokkal való rendszeres konzultáció, a szakszervezetekkel és egyéb érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködés. Természetesen, más intézményekkel, szervezetekkel, partnerekkel, támogatókkal, adományozókkal, szponzorokkal is együttműködünk. Amikor azt halljuk, hogy „KÜLDETÉS – MISSZIÓ – EVANGELIZÁCIӔ, akkor mi pontosan azt értjük ez alatt, amire történetiségünkben már többször is utalunk. Segíteni a szemléletváltást a gyermekekkel való törődés terén, hogy az még inkább gondoskodóbb legyen és ne szolgáltatói vagy afféle felügyeleti típusú hozzáállás jellemezze. A Szent Misék, vagy akár a honlapunkon is megjelenített prédikáció részletek lelkipásztoraink részéről, ugyanezt a küldetést szolgálják. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nem csupán egy jogi szervezet, hanem egy KERESZTÉNY közösségi szemléletmódot is valló, KÖZÖSSÉG. ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉG is egyben, hiszen a törődést nem lehet csupán a nap műszak beosztásaira korlátozni. Ezért akinek kedve és energiája van, az csatlakozhat olyan programok megvalósításához, ahol komoly önkéntes humánerőforrásra van szükség. Persze mindez, csupán lehetőség, és soha senki számára nem kötelező. Az ÁGOTA Alapítvány önkéntesei ezekben a programokban is óriási segítséget nyújtanak fiataljaink legnagyobb örömére. A SZOLIDARITÁSRA NEVELÉS, és SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS – az egyik legmeghatározóbb szakmai ismérvünk. Ebben is komoly támaszt jelent a KÁSZPEM Rendszer implementációja a fiatalok gyógyulásáért. Munkatársaink és önkénteseink képzési és továbbképzési lehetőségeit is szem előtt tartjuk. Az ÁGOTA Felnőttképzési Intézmény ugyancsak szakmai partnere egyházmegyénknek. Rendszeresen tájékoztatjuk munkatársainkat arról is, hogy kinek-kinek az adott feladatköréhez mérten milyen releváns FELSŐOKTATÁSI lehetőségei vannak. Hiszünk az élethosszig tartó tanulás fontosságában. A Befogadó – nevelőszülők és szakdolgozók aktuális képzéseit is rendre hírül adjuk. Tevékenységünket az írott sajtóban, televízióban és honlapunk videó albumában is közzétesszük. A honlapunkon is fellelhető fényképalbum programjainkról és tevékenységünkről ugyancsak eligazodást ad a kedves érdeklődőnek. Ugyanitt megtalálhatóak program és élménybeszámolóink, internetes link gyűjteményünk, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató minden féle aktivitásáról. Fiataljaink, és munkatársaink írásait, akár tudományos publikációit ugyancsak közkincsé tesszük, amennyiben arra igény adódik. Rendszeresen pályázunk Európai Uniós pályázati kiírásokon, hazai pályázatokon. Költségvetésünkről rendszeresen beszámolunk és komoly ellenőrzési feltételeket biztosítunk az állami normatív támogatásaink felhasználásáról. Komoly színvonalú, nagy közösségi és területi intézményi ünnepeink vannak ahova természetesen minden támogatónkat és érdeklődőt szívesen várunk. Rendszeresen közzétesszük gyermekeink, fiataljaink elismeréseit, díjait. Fontos feladatunk a jövőre nézve, a tudatos profilbővítés, a kooperációk és szimbiotikus együttműködések intenzívebbé tétele. Kiváló szakmai és együttműködői kapcsolatot tartunk fenn a szakhatóságokkal, így a megyei Szociális és Gyámhivatalokkal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatokkal, az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési hivatallal, a Tűzvédelmi Szakhatósággal, a Munkavédelem, Munkaügyi Felügyelőséggel. Intézményrendszerünkben is a TAJ - alapú nyilvántartási rendszer működik. A Magyar Államkincstár – MÁK komoly partnere intézményünknek. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató intézményrendszerére meghatározó módon vonatkozik Magyarország Alaptörvénye, továbbá az 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, és a 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről előírásai. A ránk vonatkozó jogszabályokról rendszeresen hírt adunk a nyilvánosság felé. Ugyancsak nyíltan közzétesszük a működésünk szempontjából is nélkülözhetetlen szabályzati rendszerünket (pl.: leltározási, stb.). A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató létrejötte és működése egy komoly társadalmi fejlődés eredménye. A már régről időszerű társadalmi változások egyik kulcseleme az is, hogy végre olyan társadalmi felelősség megosztás jellemezze a hazai szociálpolitikai struktúrát, mely ennek a felelősség megosztásnak is köszönhetően még komolyabb odafigyelést képes megvalósítani minden bajba esett embertársunk életére. Mi elsősorban gondoskodó partnerei, kereszténységünkben is szolgáló testvérei igyekszünk lenni, a családból kiemelt fiataljainknak. Legfontosabb célunk, hogy haza vezessük Őket ebbe a társadalomba és megtegyünk mindent azért, hogy annak perifériájára kallódjanak. Ebben a hitben járt el a Szeged-Csanádi Egyházmegye az elmúlt húsz évben is és a jövőben is ezeket a célokat szolgálja a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató valamennyi munkatársának hivatásvállalásán keresztül.
Előtörténetünk
III. rész: 1994-95-től - 2005-ig
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató történetének ahogyan arra már utaltunk is, komoly múltja (előtörténete) van. Történetiségének gyökerei, az elmúlt csaknem húsz évre nyúlnak vissza, hiszen a Szeged-Csanádi Egyházmegye már 1994-95-től az akkori Hittudományi Főiskola és Papi Szeminárium növendékeinek, hallgatóinak szociális gyakorlati rendszerében is fontos réteg-pasztorációs helyszínként jelölte meg, a Szeged Megyei Jogú Város és Csongrád, Békés, valamint Jász-Nagykun-Szolnok Megye gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeit. Hoffer József SJ. Atya kezdeményezésére például, a ’90-es évek második felére, a szegedi Árpád Nevelőotthon, vagy akár a szegedi Londoni körúti nevelőotthon növendékeit rendszeresen látogatták a Szeged-Csanádi Egyházmegye teológus papnövendékei, és számos más, a Szegedi Hittudományi Főiskola civil hallgatója. Ugyanebben az időszakban – 1995-ben – a Szeged-Csanádi Egyházmegye akkori főpásztora, Gyulay Endre püspök támogatásával, Kothencz János, akkori II. éves teológushallgató vezetésével, a Szegedi Hittudományi Főiskola hallgatói, és a Szeged-Csanádi Egyházmegye, valamint a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye egyházközségeiből verbuválódott önkéntes közösség, Püspökszentlászlóra, táboroztatást-nyaralást szervezett a két egyházmegye területén működő gyermekvédelmi intézményekben élő állami gondozott fiatalok részére. Nemcsak a nyári szabadidős programok, de az évközi időszakban is megvalósított intézménylátogatások és számtalan élményprogram képezhette alapját annak, hogy 1996. decemberében megalakulhatott a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Szegedi Hittudományi Főiskolán (annak „C” előadótermében) Kothencz János alapításával, az ÁGOTA (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért), tevékenykedő katolikus keresztény karitatív önkéntes közösség és mozgalom. A Szeged-Csanádi Egyházmegye főpásztorai, papjai, és az egyházközségek valamennyi hívő közösségének tagjai mindig is fontosnak tartották, hogy az Evangelizáció eljusson az olyan rétegterületekre is, ahol az abban élők esetleg kevésbé integrálódhattak be egy-egy egyházközség életébe. A Szeged-Csanádi Egyházmegye komoly múltra visszatekintő réteg-pasztorációs tevékenységét nemcsak az ÁGOTA keresztény karitatív mozgalma, de számos más keresztény katolikus szervezet létrejötte, későbbi kiteljesedése, vagy már a jóval korábbról is hatékonyan működő egyházmegyei karitász kezdeményezései és aktivitása is jellemezte. Ilyenek voltak például a TÁLENTUM, a JOC szervezetek, és számos más olyan kezdeményezés, mely a Szeged-Csanádi Egyházmegye társadalmi felelősségvállalását még szélesebb színtérre emelte. Egyházmegyénk önkéntes karitatív közössége, az ÁGOTA, 1996-tól rendszeresen és szervezett formában látogatta a Szeged-Csanádi Egyházmegye által érintett három megye valamennyi nevelő-, későbbiekben gyermek- és lakásotthonait, és az évek előrehaladtával, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén is folytatta szolgálatát. A két egyházmegye területéről egyre szélesebb körbe vont be olyan lelkes segítőket, önkénteseket, akik a maguk egyházközségeiben is fontosnak tartották a családból kiemelt gyermekek és fiatalok pasztorációját. Egy évközi karitatív munkaidőszakban sorra gyarapodtak az olyan élményprogramok, melyeknek köszönhetően a fiatalok megtapasztalhatták, hogy a saját érdemeiktől függetlenül elfogadhatóak és szeretetre méltóak. Minden élményprogram-rendszerben annak szerves részét képezte a liturgikus programok megvalósulása is, például egy-egy ÁGOTA – napon, a gyermekotthonokban Szentmisét celebrált a helyi egyházközség plébánosa, vagy az Evangélium tanításának azon részeit beszélgethették át közösen az ÁGOTA - ások a gyermekekkel, amely Evangélium-részletek komoly aktualitással bírtak a családból kiemelt gyermekek érzés- és életállapot-béli jellemzőire egyaránt.[color=yellow] A gondviselésbe és a jövőbe vetett bizalom terén nélkülözhetetlenül fontos feladat egy kiszolgáltatott ember számára megfogalmazni, a Jó Isten Kegyelmébe vetett hitünk fontosságát. [/color] A keresztény hitre ébresztés pasztorációs gyakorlata a családját vesztett fiatalok körében, önmagában véve is egy csodálatos hivatást képvisel. A Szeged-Csanádi Egyházmegye által elindított, annak egyik katolikus keresztény identitású közösségén, az ÁGOTA szemléletrendszerén keresztül is megvalósított Evangelizációja, egyre szélesebb körben bizonyult hatékony réteg-pasztorációnak. 1998-99-re már sok száz állami gondozott gyermekkel foglalkozott az ÁGOTA önkéntes karitatív közösség. Gyulay Endre püspök túl azon, hogy rendszeresen támogatta és konzultált az ÁGOTA karitatív programrendszerének kiszélesedéséről, személyesen is részt vett számtalan program megvalósításában. Ugyancsak komoly főpásztori támogatást jelentett Bíró László püspök hathatós közreműködése a közösség pasztorációs sikereiben. Marosi Izidor Váci Egyházmegyés püspök és Dr. Dankó László a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke, szintén sokat tettek az ÁGOTA közösség mind hatékonyabb pasztorációs törekvéseiért. Az ÁGOTA közösség eredményességének másik előmozdítója, annak lelkipásztora volt (kezdetektől napjainkig), Podmaniczki Imre plébános. A Szeged-Csanádi Egyházmegye és annak a családból kiemelt fiatalokkal foglalkozó karitatív mozgalma az ÁGOTA közössége, a 2000-es évektől rendszeresen élvezhette a Német Katolikus Püspöki Kar szervezetének, a RENOVABIS-nak hosszú éveken át tartó támogatását. Ennek, a csaknem bő egy évtizedig tartó támogatásnak köszönhetően, az ÁGOTA közössége (2002-től hivatalosan is bejegyzett országos kiemelkedően közhasznú alapítvány) szinte országos tevékenységi körre nőtte ki magát. Egy háromlépcsős élménypedagógiai programrendszert, a gyermekjóléti alapellátással is rokon napközbeni és éjszakai játszóház programhálót, majd egy hosszú éveken át tartó országos állapotracionalizáló kutatást, és egy szintén hosszú éveken át kimunkált terapeutikus alapú, pedagógiai programrendszert hozott létre, és ültetett el a hazai gyermekvédelemben.[color=yellow] Mindezt, a Szeged-Csanádi Egyházmegyével szoros, szimbiotikus együttműködésben valósította meg, annak pasztorációs közösségeként. [/color]
IV. rész: 2005-től - 2010-ig
2005-től, egyházmegyénkben, már aktívan zajlott, az az innovatív szakmai programmegvalósítás, melyben az ÁGOTA közösség azt a célt tűzte ki maga elé, hogy segítséget ill., hathatós támogatást nyújthasson a katolikus egyház által, a gyermekvédelemben közreműködők felé. Mindenekelőtt a fiatalokkal való foglalkozás elsősorban emberi, és nem utolsósorban szakmai szemléletmódjának megváltoztatása, személyesebbé tétele volt a cél. Fontos, hogy a velük való törődés korábbiakról megrögzült felügyeleti típusú hozzáállását felválthassa végre, az a törődő és személyes gondoskodáson nyugvó attitűd, melynek köszönhetően a családjukat nélkülöző, traumatizált fiatalok gyógyulhatnak és egészségesebben fejlődhetnek.
2006. augusztus 26-tól a Szeged-Csanádi Egyházmegye új főpásztora Dr. Kiss-Rigó László lett.
Az ÁGOTA közössége ekkoriban ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Az új főpásztor, minden eddiginél komolyabb elhatározással karolta fel – a sok egyéb társadalmi felelősségvállalása mellett - a családból kiemelt gyermekek és fiatalok ügyét. Dr. Kiss-Rigó László püspök már 2006-2007-től rendszeresen támogatta és elősegítette az egyházmegye mind intenzívebb és hatékonyabb felelősségvállalását a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok szolgálatáért. 2008-ban és 2009-ben a hagyományos, az ÁGOTA közösség évközi karitatív programrendszerének összegzését is jelentő „Állami Gondozottak Országos Találkozója – ÁGOTA országos táborok” programjainak és ezen, programok még komolyabb sikerének egyik előmozdítója és támogató partnere lett. A családból kiemelt fiatalok pasztorációs lehetőségeiről és társadalmi integrációjuk fontosságáról rendszeresen konzultált, az egyházmegye addigra már több mint 10 éve aktív ÁGOTA közösségével, annak tagjaival, és vezetőjével, Kothencz Jánossal. Dr. Kiss-Rigó László püspök, az időközben, ugyancsak a Német Katolikus Püspöki Kar, a RENOBABIS támogatásával kimunkált, – KÁSZPEM - Szenzitív Pedagogikoterápiás – segítői rendszer implementációjának (a hazai gyermekvédelmi szakellátás gyakorlatába való beültetésének) elindításában is, komolyan közreműködött. A katolikus keresztény érték és szemléletrendszeren alapuló érzékenyítő pedagógiai program-rendszer, hatékonyan szolgálja a gyermekvédelemben közreműködők szenzitivitásának fejlesztését, és képes a kollégák érzékenységét alapul véve olyan differenciált módszer specifikus eszközök használatára megtanítani őket, mely a fiatalok lelki és mindennemű szocializációs fejlődését nagyban segítheti. A Szeged-Csanádi Egyházmegye, a mindenkor legfontosabb küldetésén, - az Evangélium hirdetésén és tanításán - túl, számos olyan társadalmi felelősségvállalást és felelősség-megosztást is gyakorol, melyek nélkülözhetetlenek egy Keresztényibb, és élhetőbb világ megtapasztalásához. Egyházmegyénk az oktatás, a kultúra, a szociális és sport, valamint számtalan más jószolgálati vállalásai mellett,
2010-re még aktívabb szerepet vállalt a hazai gyermek- és ifjúságvédelem területén is.
[b] [center]Történetiségünk és bemutatkozásunk megismeréséhez ajánlott honlapok[/b]:
http://www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/
http://www.uj.szentagota.hu/
http://www.agotaalapitvany.hu/
[oldaltores]

Kapcsolódó dokumentumok

Szent Ágota