Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor
Integrációs programsorozat 2018
Integrációs programsorozat 2017
Integrációs programsorozat 2016
Integrációs programsorozat 2015
Integrációs programsorozat 2014
Integrációs programsorozat 2013
Integrációs programsorozat 2012
Minden gyermeknek családban van a legjobb helye
Interjúk
Dél Alföldi regionális bűnmegelőzési fesztivál 2017 szeptember 09.
Videók
KÁSZPEM-könyvek magyarul-angolul
A minőségbiztosítás célja, komponensei - ÁGOTA® Alapítvány - Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány
 

A minőségbiztosítás célja, komponensei

Vissza az előző oldalra!

A minőségbiztosítás célja, komponensei

Az új szakmai programok bevezetése a korábbi felügyeleti attitűdöt szándékozik felváltani egy új gondoskodó, odaadó ellátás segítségével, ami azelőtt nem volt jellemző. Nem mennyiségi, hanem minőségi ellátás a cél, és ennek biztosítása, fenntartása, valamint ellenőrzése részben a minőségbiztosítási rendszeren keresztül történik.

A minőségbiztosítási rendszer 2 alapvető pillérből áll össze: egy évente ismétlődő kérdőíves vizsgálatból és a monitoring munkából. A két pillér a szakmai programok mentén kapcsolható össze.

Az első pillér egy longitudinális vizsgálat, amely hosszabb időn át figyeli meg ugyanazon jelenséget – jelen esetben a jelenség a szakmai programok megvalósulása a gyakorlatban, erről való megbizonyosodás. A vizsgálat ezen belül keresztmetszeti, ugyanis a kutatás keresztmetszetet vesz a jelenségről egy adott időben. A longitudinális vizsgálaton belül megkülönböztettünk trend,- kohorsz,- és panelvizsgálatokat. A három altípus közül a kohorszba kategorizálható be az évente megismétlődő vizsgálat. A kohorszvizsgálatok speciális alpopulációkat (kohorszokat) tanulmányoznak, és megnézik, idővel hogyan változnak . A kohorsz többnyire életkor szerinti csoport, mint például „a hetvenes években születettek”, de másféle csoportosítást is lehet alkalmazni.

A vizsgálaton belül az alpopulációk a szakellátási típusok: befogadó otthon; gyermek,- lakásotthon; nevelőszülői hálózat valamint az utógondozói ellátás. A szakellátási területeken belül gyermek és munkatársi kérdőívek is készülnek, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindkét aspektusból meg legyenek vizsgálva a szakmai programok. Nem a teljes populációt (összes gyermek, összes szakdolgozó) kérdőíveztetjük, hanem csak egy mintát. Azonban, hogy a kapott adatokkal tudjunk dolgozni, elemezhessük azokat, ennek a mintának reprezentatívnak kell lennie. Vagyis tudjuk kik a válaszadók, illetve hogy milyen körből kerültek ki, vagy hogy célzottan őket választották ki a kérdések megválaszolására.

A monitoring eljárás célja egy folyamat közben mérni az elvégzett tevékenység haladását, sikerességét.

Monitoring: a folyamatot (fejlesztést, projektet, munkát) végig követjük akár elejétől a végéig, akár csak egy-egy időszakát, meghatározott szempontok szerint. Nem figyelünk minden lehetséges tényezőt, csak párat, amit fontosnak tartunk az adott időszakban. A monitoring lehetőséget ad arra, hogy menet közben változtathassunk bármin, ami beavatkozást igényel. Ezt a folyamatban részt vevő szereplők egy csoportja végzi.


Szent Ágota