Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor

Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor

Integrációs programsorozat 2017
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2016
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2015
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2014
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2013
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2012
 
Bővebben
 
Minden gyermeknek családban van a legjobb helye
 

Felhívás 2013.04.05

 

Felhívás

Interjúk
 

Lánchíd Rádió - Az állami gondozás nem büntetés, 2012. 07. 02.

 

NEUMAN GÁBOR EGYÉBKÉNT Vendég: Kothencz János

Dél-Alföldi Regionális Bűnmegelőzési
Fesztivál 2017 szeptember 09.
 
Bővebben
 
Videók
 

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Dr. Kiss-Rigó László felszólalása

 

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Soltész Miklós felszólalása

 

II. ÁGOTA® Országos Gyermek­védelmi Konferencia, Dr. Kiss-Rigó László előadása

 

II. ÁGOTA® Országos Gyermek­védelmi Konferencia, Soltész Miklós előadása

KÁSZPEM®kézikönyvek magyarul-angolul

A minőségbiztosítás célja, komponensei

 
 

A minőségbiztosítás célja, komponensei

Az új szakmai programok bevezetése a korábbi felügyeleti attitűdöt szándékozik felváltani egy új gondoskodó, odaadó ellátás segítségével, ami azelőtt nem volt jellemző. Nem mennyiségi, hanem minőségi ellátás a cél, és ennek biztosítása, fenntartása, valamint ellenőrzése részben a minőségbiztosítási rendszeren keresztül történik.

A minőségbiztosítási rendszer 2 alapvető pillérből áll össze: egy évente ismétlődő kérdőíves vizsgálatból és a monitoring munkából. A két pillér a szakmai programok mentén kapcsolható össze.

Az első pillér egy longitudinális vizsgálat, amely hosszabb időn át figyeli meg ugyanazon jelenséget – jelen esetben a jelenség a szakmai programok megvalósulása a gyakorlatban, erről való megbizonyosodás. A vizsgálat ezen belül keresztmetszeti, ugyanis a kutatás keresztmetszetet vesz a jelenségről egy adott időben. A longitudinális vizsgálaton belül megkülönböztettünk trend,- kohorsz,- és panelvizsgálatokat. A három altípus közül a kohorszba kategorizálható be az évente megismétlődő vizsgálat. A kohorszvizsgálatok speciális alpopulációkat (kohorszokat) tanulmányoznak, és megnézik, idővel hogyan változnak . A kohorsz többnyire életkor szerinti csoport, mint például „a hetvenes években születettek”, de másféle csoportosítást is lehet alkalmazni.

A vizsgálaton belül az alpopulációk a szakellátási típusok: befogadó otthon; gyermek,- lakásotthon; nevelőszülői hálózat valamint az utógondozói ellátás. A szakellátási területeken belül gyermek és munkatársi kérdőívek is készülnek, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindkét aspektusból meg legyenek vizsgálva a szakmai programok. Nem a teljes populációt (összes gyermek, összes szakdolgozó) kérdőíveztetjük, hanem csak egy mintát. Azonban, hogy a kapott adatokkal tudjunk dolgozni, elemezhessük azokat, ennek a mintának reprezentatívnak kell lennie. Vagyis tudjuk kik a válaszadók, illetve hogy milyen körből kerültek ki, vagy hogy célzottan őket választották ki a kérdések megválaszolására.

A monitoring eljárás célja egy folyamat közben mérni az elvégzett tevékenység haladását, sikerességét.

Monitoring: a folyamatot (fejlesztést, projektet, munkát) végig követjük akár elejétől a végéig, akár csak egy-egy időszakát, meghatározott szempontok szerint. Nem figyelünk minden lehetséges tényezőt, csak párat, amit fontosnak tartunk az adott időszakban. A monitoring lehetőséget ad arra, hogy menet közben változtathassunk bármin, ami beavatkozást igényel. Ezt a folyamatban részt vevő szereplők egy csoportja végzi.

 
Bezárás
Tudna Ön kiszolgáltatottságban, család és biztos jövő nélkül élni?
Nekik is nehéz...

Teremtsünk együtt új otthont
a családból kiemelt,
állami gondoskodásban élő gyerekeknek!

Ajánlja fel adója 1%-át az ÁGOTA Alapítványnak
Köszönjük !
ÁGOTA Alapítvány
18469336-1-06
www.agotaalapitvany.hu
Bezárás
Életképek a Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthonból