Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor

Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor

Integrációs programsorozat 2018
 
Bovebben
 
Integrációs programsorozat 2017
 
Bovebben
 
IntegrĂĄciĂłs programsorozat 2016
 
Bővebben
 
IntegrĂĄciĂłs programsorozat 2015
 
Bővebben
 
IIntegrĂĄciĂłs programsorozat 2014
 
Bővebben
 
IntegrĂĄciĂłs programsorozat 2013
 
Bővebben
 
IntegrĂĄciĂłs programsorozat 2012
 
Bővebben
 
Minden gyermeknek csalĂĄdban van a legjobb helye
 

Felhívás 2013.04.05

 

Felhívás

InterjĂşk
 

Lánchíd Rádió - Az állami gondozás nem büntetés, 2012. 07. 02.

 

NEUMAN GÁBOR EGYÉBKÉNT Vendég: Kothencz János

Dél-Alfőldi Regionális Bűnmegelőzési
FesztivĂĄl 2017 szeptember 09.
 
Bővebben
 
VideĂłk
 

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Dr. Kiss-Rigó László felszólalása

 

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Soltész Miklós felszólalása

 

II. ÁGOTA® Országos Gyermek­védelmi Konferencia, Dr. Kiss-Rigó László előadása

 

II. ÁGOTA® Országos Gyermek­védelmi Konferencia, Soltész Miklós előadása

KÖSZPEM®kĂŠzikĂśnyvek magyarul-angolul

A minőségbiztosítás célja, komponensei

 
 

A minőségbiztosítás célja, komponensei

Az új szakmai programok bevezetése a korábbi felügyeleti attitűdöt szándékozik felváltani egy új gondoskodó, odaadó ellátás segítségével, ami azelőtt nem volt jellemző. Nem mennyiségi, hanem minőségi ellátás a cél, és ennek biztosítása, fenntartása, valamint ellenőrzése részben a minőségbiztosítási rendszeren keresztül történik.

A minőségbiztosítási rendszer 2 alapvető pillérből áll össze: egy évente ismétlődő kérdőíves vizsgálatból és a monitoring munkából. A két pillér a szakmai programok mentén kapcsolható össze.

Az első pillér egy longitudinális vizsgálat, amely hosszabb időn át figyeli meg ugyanazon jelenséget – jelen esetben a jelenség a szakmai programok megvalósulása a gyakorlatban, erről való megbizonyosodás. A vizsgálat ezen belül keresztmetszeti, ugyanis a kutatás keresztmetszetet vesz a jelenségről egy adott időben. A longitudinális vizsgálaton belül megkülönböztettünk trend,- kohorsz,- és panelvizsgálatokat. A három altípus közül a kohorszba kategorizálható be az évente megismétlődő vizsgálat. A kohorszvizsgálatok speciális alpopulációkat (kohorszokat) tanulmányoznak, és megnézik, idővel hogyan változnak . A kohorsz többnyire életkor szerinti csoport, mint például „a hetvenes években születettek”, de másféle csoportosítást is lehet alkalmazni.

A vizsgálaton belül az alpopulációk a szakellátási típusok: befogadó otthon; gyermek,- lakásotthon; nevelőszülői hálózat valamint az utógondozói ellátás. A szakellátási területeken belül gyermek és munkatársi kérdőívek is készülnek, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindkét aspektusból meg legyenek vizsgálva a szakmai programok. Nem a teljes populációt (összes gyermek, összes szakdolgozó) kérdőíveztetjük, hanem csak egy mintát. Azonban, hogy a kapott adatokkal tudjunk dolgozni, elemezhessük azokat, ennek a mintának reprezentatívnak kell lennie. Vagyis tudjuk kik a válaszadók, illetve hogy milyen körből kerültek ki, vagy hogy célzottan őket választották ki a kérdések megválaszolására.

A monitoring eljárás célja egy folyamat közben mérni az elvégzett tevékenység haladását, sikerességét.

Monitoring: a folyamatot (fejlesztést, projektet, munkát) végig követjük akár elejétől a végéig, akár csak egy-egy időszakát, meghatározott szempontok szerint. Nem figyelünk minden lehetséges tényezőt, csak párat, amit fontosnak tartunk az adott időszakban. A monitoring lehetőséget ad arra, hogy menet közben változtathassunk bármin, ami beavatkozást igényel. Ezt a folyamatban részt vevő szereplők egy csoportja végzi.

 
Bezárás
Tudna Ön kiszolgáltatottságban, család és biztos jövő nélkül élni?
Nekik is nehéz...

Teremtsünk együtt új otthont
a családból kiemelt,
állami gondoskodásban élő gyerekeknek!

Ajánlja fel adója 1%-át az ÁGOTA Alapítványnak
Köszönjük !
ÁGOTA Alapítvány
18469336-1-06
www.agotaalapitvany.hu
Bezárás
Életképek a Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthonból