Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor

Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor

Integrációs programsorozat 2018
 
Bovebben
 
Integrációs programsorozat 2017
 
Bovebben
 
IntegrĂĄciĂłs programsorozat 2016
 
Bővebben
 
IntegrĂĄciĂłs programsorozat 2015
 
Bővebben
 
IIntegrĂĄciĂłs programsorozat 2014
 
Bővebben
 
IntegrĂĄciĂłs programsorozat 2013
 
Bővebben
 
IntegrĂĄciĂłs programsorozat 2012
 
Bővebben
 
Minden gyermeknek csalĂĄdban van a legjobb helye
 

Felhívás 2013.04.05

 

Felhívás

InterjĂşk
 

Lánchíd Rádió - Az állami gondozás nem büntetés, 2012. 07. 02.

 

NEUMAN GÁBOR EGYÉBKÉNT Vendég: Kothencz János

Dél-Alfőldi Regionális Bűnmegelőzési
FesztivĂĄl 2017 szeptember 09.
 
Bővebben
 
VideĂłk
 

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Dr. Kiss-Rigó László felszólalása

 

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Soltész Miklós felszólalása

 

II. ÁGOTA® Országos Gyermek­védelmi Konferencia, Dr. Kiss-Rigó László előadása

 

II. ÁGOTA® Országos Gyermek­védelmi Konferencia, Soltész Miklós előadása

KÖSZPEM®kĂŠzikĂśnyvek magyarul-angolul

KÁSZPEM® rendszer a fiatalok gyógyulásáért

 
 

Mivel Magyarországon mindeddig nem volt egységes pedagógiai rendszer a családból kiemelt gyermekek nevelésére, Kothencz János Módszeralapító célja az volt, hogy megalkosson egy olyan egységes, a mindennapi életben és a különleges helyzetekben is jól alkalmazható módszertant, mellyel a családból kiemelt gyermekek és fiatalok nevelése eredményesebbé, társadalmi beilleszkedésük pedig sikeresebbé válik.

A KÁSZPEM® Rendszer elméleti alapjait az alábbi források szolgáltatták:
• Az ÁGOTA® Kutatás eredményei
• Hazai pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és gyermekvédelmi szakirodalom (szakkönyvek, szakfolyóiratok)
• Nemzetközi pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és gyermekvédelmi szakirodalom
• Hazai Módszertani levelek, Pedagógiai Programok
• Szociálterápiás szerepjáték csoportmódszer
• Személyiségfejlesztő és terápiás módszertani irodalom

A KÁSZPEM® Rendszer gyakorlati megalapozása az alábbi módon történt:
• A Módszerbe beépítettük az ÁGOTA® Alapítvány munkatársainak, önkénteseinek 12 éves tapasztalatát családból kiemelt gyermekek körében
• Alapul vettük a Módszer Alapítójának 25 éves saját élményét érintettként és 16 éves tapasztalatát szakemberként
• Pilotwork foglalkozásokat tartottunk kollégium rendszerű gyermekotthonban, lakásotthonban, családban élő veszélyeztetett gyermekek körében
• A Módszert tesztcsoportokban finomítottuk az ország gyermekotthonainak részvételével.
• A Rendszer kidolgozásában részt vevő pedagógusok, pszichológusok, gyermek szakpszichológus, szociális munkások, gyógypedagógus, szociálpedagógus, felnőtt-és gyermekterapeuták, szupervizorok, felnőttképzési szakemberek, és nemzetközi szaktanácsadó szaktudása is támogatta a gyakorlati kidolgozást és megvalósítást.

A KÁSZPEM® definíciója
A KÁSZPEM® egy olyan csoportmódszer és pedagógiai rendszer, melyet Kothencz János hívott életre, és az ÁGOTA® Alapítvány tesz közzé azzal a céllal, hogy a segítségre szoruló gyermeket és fiatalt a segítő – saját érzékenységét alapul véve – nevelő hozzáállással vezethesse a gyógyulás útján. A módszer alapvetően pedagógiai természetű, de terápiás jelleggel is bír.
KÁSZPEM® : A Módszer nevének mozaikszavas rövidítése.

A KÁSZPEM® Rendszer specifikumai
- 1. 7 alappillér: A Rendszer 7 alappillérre épül. A pillérek olyan területeket érintenek, melyek a családból kiemelt gyermekek életében hangsúlyosan jelentkező fejlesztési szükségleteket támogatják.
- 2. Indirektivitás és óvatos érlelés, amely azt jelenti, hogy a gyermeket finoman, az ő tempójában haladva fejlesztjük, mindig képességeihez és lehetőségeihez igazítva a nevelés és személyiségfejlesztés ütemét.
- 3. Korosztály-specifikusság: A Rendszer a különböző korosztályok nevelésére különböző megoldásokat kínál.
- 4. Célcsoport-specifikusság: a módszer jelen formájában kizárólag a családjukból a gyermekvédelmi intézményrendszer által kiemelt, nem vérszerinti családban vagy hozzátartozónál nevelt gyermekeket vagy fiatal felnőtteket segíti.
- 5. Autentikus segítők: A Rendszer alkalmazásában képzett autentikus segítők (olyan család nélkül nevelkedett fiatal felnőttek, akik személyes példájukkal támogatják a nevelés folyamatát) vesznek részt. Az ő szerepük a gyermekek számára történő minta és motiváció adása.
- 6. Kothencz-féle Intuitív Modell: A Rendszer tudatosan épít az alkalmazó személy természetes, ösztönszerű megérzéseire, intuíciójára.
- 7. Szenzitivitás: A nevelt gyermek iránti érzékenységet, viselkedésének, helyzetének érzékeny észlelését is segítségül hívja a módszer.
- 8. Csoportmódszer-jelleg: A KÁSZPEM® a csoportteljesítmény többletére épít.
- 9. Organikus együtt-épülési modell: A KÁSZPEM® organikus módon, egyéni ritmusban fejleszt, és a fejlődés több iránya figyelhető meg együttesen általa.
- 10. Teammunka és közösségi szemléletmód: A Rendszert teamben kell alkalmazni, mely egyben a közösségi együttműködésre is hiteles mintát jelent a gyermekek és fiatalok számára.

A KÁSZPEM® Rendszer elemei
• Nevelési alapelvek rendszere: a nevelés kiindulópontjai, nevelői attitűd, nevelési cél, nevelési módszer
• Elméleti alapismeretek rendszere: pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi, szociológiai területekről
• Csoportfoglalkozások gyűjteménye
• Szabadidős foglalkozások gyűjteménye
• Mesterfogások gyűjteménye (intuitív és szenzitív elemek)

A KÁSZPEM® Rendszer Alappillérei
1. Bizalomkép
2. Interperszonális (személyközi, társas) kapcsolatok
3. Normák és vezérfonalak
4. Trauma-feldolgozás
5. Kiszolgáltatottság-érzet kezelése (jelen állapotban)
6. Önrendelkezés
7. Teljesítményhez való viszony/jövőkép

A KÁSZPEM® erősségei
A KÁSZPEM® -mel az alábbi területeken érhető el komoly mértékű fejlődés:
    • Nevelőkkel való kapcsolat
    • Barátokkal való kapcsolat
    • Felelősségérzet
    • Életkornak megfelelő érettség, komolyság
    • Önérvényesítés
    • Gyermekotthoni közösségbe való beilleszkedés
    • Őszinteség, nyitottság
    • Iskolai közösségbe való beilleszkedés
    • Érzelmi stabilitás
    • Konfliktuskezelés
A KÁSZPEM® kiválóan alkalmas a segítő foglalkozású szakemberek személyiségfejlesztésére és továbbképzésére.

Amire a KÁSZPEM® jelen formájában nem hivatott
• Iskolai teljesítmény javítására (jegyek szintjén)
• Hétköznapi praktikus tudás gyakorlására (pl. bevásárlás, csekkfeladás)
• Pszichiátriai, gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai foglalkozásra szoruló gyermekek önálló fejlesztésére, kezelésére. Ám kiegészítő, teammunkában történő fejlesztésre alkalmas.

A KÁSZPEM® jelene és jövője
A KÁSZPEM® több, ízelítő jellegű képzése elérhető a szociális és gyermekvédelmi szakemberek továbbképzési rendszerében. A Rendszert a mindennapi munkában is alkalmazni kívánó szakemberek tanfolyami képzés formájában sajátíthatják el, így Alkalmazóként, Csoportvezetőként, illetve Kiképzőként is művelhető lesz. Középtávú cél a felsőoktatásban is meghonosítani, hogy a fiatal, pályakezdő szakemberek már a kezdetektől fogva rendelkezzenek a családból kiemelt gyermekek nevelésére alkalmazható eszköztárral.
Kothencz János módszeralapító és az ÁGOTA® Alapítvány célja a gyermekvédelmi munka szakmai nívóját emelni, a területen dolgozó kollégák munkáját segíteni, s így ezáltal egy biztosabb és sikeresebb jövő reményét ajándékozni a család nélkül felnövekvő gyermekeknek.

 
Bezárás
Tudna Ön kiszolgáltatottságban, család és biztos jövő nélkül élni?
Nekik is nehéz...

Teremtsünk együtt új otthont
a családból kiemelt,
állami gondoskodásban élő gyerekeknek!

Ajánlja fel adója 1%-át az ÁGOTA Alapítványnak
Köszönjük !
ÁGOTA Alapítvány
18469336-1-06
www.agotaalapitvany.hu
Bezárás
Életképek a Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthonból