Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor

Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor

Integrációs programsorozat 2017
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2016
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2015
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2014
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2013
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2012
 
Bővebben
 
Minden gyermeknek családban van a legjobb helye
 

Felhívás 2013.04.05

 

Felhívás

Interjúk
 

Lánchíd Rádió - Az állami gondozás nem büntetés, 2012. 07. 02.

 

NEUMAN GÁBOR EGYÉBKÉNT Vendég: Kothencz János

Dél-Alföldi Regionális Bűnmegelőzési
Fesztivál 2017 szeptember 09.
 
Bővebben
 
Videók
 

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Dr. Kiss-Rigó László felszólalása

 

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Soltész Miklós felszólalása

 

II. ÁGOTA® Országos Gyermek­védelmi Konferencia, Dr. Kiss-Rigó László előadása

 

II. ÁGOTA® Országos Gyermek­védelmi Konferencia, Soltész Miklós előadása

KÁSZPEM®kézikönyvek magyarul-angolul

KÁSZPEM® rendszer a fiatalok gyógyulásáért

 
 

Mivel Magyarországon mindeddig nem volt egységes pedagógiai rendszer a családból kiemelt gyermekek nevelésére, Kothencz János Módszeralapító célja az volt, hogy megalkosson egy olyan egységes, a mindennapi életben és a különleges helyzetekben is jól alkalmazható módszertant, mellyel a családból kiemelt gyermekek és fiatalok nevelése eredményesebbé, társadalmi beilleszkedésük pedig sikeresebbé válik.

A KÁSZPEM® Rendszer elméleti alapjait az alábbi források szolgáltatták:
• Az ÁGOTA® Kutatás eredményei
• Hazai pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és gyermekvédelmi szakirodalom (szakkönyvek, szakfolyóiratok)
• Nemzetközi pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és gyermekvédelmi szakirodalom
• Hazai Módszertani levelek, Pedagógiai Programok
• Szociálterápiás szerepjáték csoportmódszer
• Személyiségfejlesztő és terápiás módszertani irodalom

A KÁSZPEM® Rendszer gyakorlati megalapozása az alábbi módon történt:
• A Módszerbe beépítettük az ÁGOTA® Alapítvány munkatársainak, önkénteseinek 12 éves tapasztalatát családból kiemelt gyermekek körében
• Alapul vettük a Módszer Alapítójának 25 éves saját élményét érintettként és 16 éves tapasztalatát szakemberként
• Pilotwork foglalkozásokat tartottunk kollégium rendszerű gyermekotthonban, lakásotthonban, családban élő veszélyeztetett gyermekek körében
• A Módszert tesztcsoportokban finomítottuk az ország gyermekotthonainak részvételével.
• A Rendszer kidolgozásában részt vevő pedagógusok, pszichológusok, gyermek szakpszichológus, szociális munkások, gyógypedagógus, szociálpedagógus, felnőtt-és gyermekterapeuták, szupervizorok, felnőttképzési szakemberek, és nemzetközi szaktanácsadó szaktudása is támogatta a gyakorlati kidolgozást és megvalósítást.

A KÁSZPEM® definíciója
A KÁSZPEM® egy olyan csoportmódszer és pedagógiai rendszer, melyet Kothencz János hívott életre, és az ÁGOTA® Alapítvány tesz közzé azzal a céllal, hogy a segítségre szoruló gyermeket és fiatalt a segítő – saját érzékenységét alapul véve – nevelő hozzáállással vezethesse a gyógyulás útján. A módszer alapvetően pedagógiai természetű, de terápiás jelleggel is bír.
KÁSZPEM® : A Módszer nevének mozaikszavas rövidítése.

A KÁSZPEM® Rendszer specifikumai
- 1. 7 alappillér: A Rendszer 7 alappillérre épül. A pillérek olyan területeket érintenek, melyek a családból kiemelt gyermekek életében hangsúlyosan jelentkező fejlesztési szükségleteket támogatják.
- 2. Indirektivitás és óvatos érlelés, amely azt jelenti, hogy a gyermeket finoman, az ő tempójában haladva fejlesztjük, mindig képességeihez és lehetőségeihez igazítva a nevelés és személyiségfejlesztés ütemét.
- 3. Korosztály-specifikusság: A Rendszer a különböző korosztályok nevelésére különböző megoldásokat kínál.
- 4. Célcsoport-specifikusság: a módszer jelen formájában kizárólag a családjukból a gyermekvédelmi intézményrendszer által kiemelt, nem vérszerinti családban vagy hozzátartozónál nevelt gyermekeket vagy fiatal felnőtteket segíti.
- 5. Autentikus segítők: A Rendszer alkalmazásában képzett autentikus segítők (olyan család nélkül nevelkedett fiatal felnőttek, akik személyes példájukkal támogatják a nevelés folyamatát) vesznek részt. Az ő szerepük a gyermekek számára történő minta és motiváció adása.
- 6. Kothencz-féle Intuitív Modell: A Rendszer tudatosan épít az alkalmazó személy természetes, ösztönszerű megérzéseire, intuíciójára.
- 7. Szenzitivitás: A nevelt gyermek iránti érzékenységet, viselkedésének, helyzetének érzékeny észlelését is segítségül hívja a módszer.
- 8. Csoportmódszer-jelleg: A KÁSZPEM® a csoportteljesítmény többletére épít.
- 9. Organikus együtt-épülési modell: A KÁSZPEM® organikus módon, egyéni ritmusban fejleszt, és a fejlődés több iránya figyelhető meg együttesen általa.
- 10. Teammunka és közösségi szemléletmód: A Rendszert teamben kell alkalmazni, mely egyben a közösségi együttműködésre is hiteles mintát jelent a gyermekek és fiatalok számára.

A KÁSZPEM® Rendszer elemei
• Nevelési alapelvek rendszere: a nevelés kiindulópontjai, nevelői attitűd, nevelési cél, nevelési módszer
• Elméleti alapismeretek rendszere: pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi, szociológiai területekről
• Csoportfoglalkozások gyűjteménye
• Szabadidős foglalkozások gyűjteménye
• Mesterfogások gyűjteménye (intuitív és szenzitív elemek)

A KÁSZPEM® Rendszer Alappillérei
1. Bizalomkép
2. Interperszonális (személyközi, társas) kapcsolatok
3. Normák és vezérfonalak
4. Trauma-feldolgozás
5. Kiszolgáltatottság-érzet kezelése (jelen állapotban)
6. Önrendelkezés
7. Teljesítményhez való viszony/jövőkép

A KÁSZPEM® erősségei
A KÁSZPEM® -mel az alábbi területeken érhető el komoly mértékű fejlődés:
    • Nevelőkkel való kapcsolat
    • Barátokkal való kapcsolat
    • Felelősségérzet
    • Életkornak megfelelő érettség, komolyság
    • Önérvényesítés
    • Gyermekotthoni közösségbe való beilleszkedés
    • Őszinteség, nyitottság
    • Iskolai közösségbe való beilleszkedés
    • Érzelmi stabilitás
    • Konfliktuskezelés
A KÁSZPEM® kiválóan alkalmas a segítő foglalkozású szakemberek személyiségfejlesztésére és továbbképzésére.

Amire a KÁSZPEM® jelen formájában nem hivatott
• Iskolai teljesítmény javítására (jegyek szintjén)
• Hétköznapi praktikus tudás gyakorlására (pl. bevásárlás, csekkfeladás)
• Pszichiátriai, gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai foglalkozásra szoruló gyermekek önálló fejlesztésére, kezelésére. Ám kiegészítő, teammunkában történő fejlesztésre alkalmas.

A KÁSZPEM® jelene és jövője
A KÁSZPEM® több, ízelítő jellegű képzése elérhető a szociális és gyermekvédelmi szakemberek továbbképzési rendszerében. A Rendszert a mindennapi munkában is alkalmazni kívánó szakemberek tanfolyami képzés formájában sajátíthatják el, így Alkalmazóként, Csoportvezetőként, illetve Kiképzőként is művelhető lesz. Középtávú cél a felsőoktatásban is meghonosítani, hogy a fiatal, pályakezdő szakemberek már a kezdetektől fogva rendelkezzenek a családból kiemelt gyermekek nevelésére alkalmazható eszköztárral.
Kothencz János módszeralapító és az ÁGOTA® Alapítvány célja a gyermekvédelmi munka szakmai nívóját emelni, a területen dolgozó kollégák munkáját segíteni, s így ezáltal egy biztosabb és sikeresebb jövő reményét ajándékozni a család nélkül felnövekvő gyermekeknek.

 
Bezárás
Tudna Ön kiszolgáltatottságban, család és biztos jövő nélkül élni?
Nekik is nehéz...

Teremtsünk együtt új otthont
a családból kiemelt,
állami gondoskodásban élő gyerekeknek!

Ajánlja fel adója 1%-át az ÁGOTA Alapítványnak
Köszönjük !
ÁGOTA Alapítvány
18469336-1-06
www.agotaalapitvany.hu
Bezárás
Életképek a Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthonból