Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor

Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor

Integrációs programsorozat 2017
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2016
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2015
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2014
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2013
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2012
 
Bővebben
 
Minden gyermeknek családban van a legjobb helye
 

Felhívás 2013.04.05

 

Felhívás

Interjúk
 

Lánchíd Rádió - Az állami gondozás nem büntetés, 2012. 07. 02.

 

NEUMAN GÁBOR EGYÉBKÉNT Vendég: Kothencz János

Dél-Alföldi Regionális Bűnmegelőzési
Fesztivál 2017 szeptember 09.
 
Bővebben
 
Videók
 

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Dr. Kiss-Rigó László felszólalása

 

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Soltész Miklós felszólalása

 

II. ÁGOTA® Országos Gyermek­védelmi Konferencia, Dr. Kiss-Rigó László előadása

 

II. ÁGOTA® Országos Gyermek­védelmi Konferencia, Soltész Miklós előadása

KÁSZPEM®kézikönyvek magyarul-angolul

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézmény ajánlása szociális terülten tanuló-, pedagógus-, pszichológus-, teológus-hallgatók számára

 
 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézmény ajánlása

szociális terülten tanuló-, pedagógus-, pszichológus-, teológus-hallgatók számára

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézmény 2014. januártól a Csongrád Megyei Nevelőszülői Hálózatba és a Dr. Foltán József Gyermekotthonba várja azokat a fent felsorolt képzésben részt vevő hallgatókat, akik különösen érdeklődnek a családjukból bármilyen okból kiemelt, a gyermekvédelmi gondoskodásba kerülő gyermekekkel kapcsolatos segítő munka lehetőségei iránt, és ennek érdekében az elméleti képzés során teljesítendő terepgyakorlatukat a gyermekvédelmi szakellátásban tervezik teljesíteni.

1. A nevelőszülői hálózatban a nevelőszülői tanácsadók mellett az alábbi szakmai tevékenységekben való részvételre kínálunk lehetőséget:

- a jogszabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati megvalósításának módszereibe történő betekintés

- a nevelőszülői hivatásvállalásra jelentkezők tájékoztatása a nevelőszülővé válás folyamatáról, feltételeiről, az előírt dokumentumok benyújtásáról

- a jogszabályban előírt környezeti alkalmassági feltételek vizsgálata (a jelentkezők családi környezetének vizsgálata, a tapasztalatok környezettanulmány formájában történő összegzése)

- a nevelőszülők pszichológiai alkalmasságának vizsgálata

- a gyermek nevelőcsaládba történő kerülése folyamatának figyelemmel kísérése, szakmai előkészítés módszereinek megismerése (előzmények, vizsgálat, elhelyezési javaslat, elhelyezési terv), a folyamatban résztvevők közti - együttműködésen alapuló – team munka jellemzőinek megismerése, részvétel a stáb megbeszéléseken, esetmegbeszéléseken.

- a gyermek életének tervezése (egyéni gondozási-nevelési terv), a gyermek életének, fejlődésének nyomon követése (a nevelőcsaládok rendszeres látogatása, a nevelőszülő dokumentációs feladatainak megismerése, a gyermek élettörténetkönyvének folyamatos vezetése), tanácsadási feladatok a nevelőszülő számára

- a gyermek, nevelési, „gyógyítási” folyamatának megismerése, pedagógiai irányzatok alkalmazása (pl. a KÁSZPEM® Rendszer) ezen sajátos életállapotot megélő fiatalok körében

- részvétel a vérszerinti családdal való kapcsolattartás figyelemmel kísérésében, a találkozások előkészítésében

- a nevelőszülői tanácsadó dokumentációs feladatainak megismerése

2. A lakásotthonban a gyermekekkel való közvetlen tevékenységre nyílik lehetőség

- a lakásotthonba kerülő gyermekkel kapcsolatos információk megismerése, a probléma helyzete fókuszpontjainak meghatározása, részvétel a gyermek fejlesztésében a kitűzött célok és az egyéni gondozási – nevelési terv tükrében

- a gyermekek tanulási és szabadidős tevékenységének szervezésében való közreműködés

- a gyermekek segítése a lakásotthonba kerüléshez köthető érzelmek feldolgozásában, a lakásotthon életrendjéhez való alkalmazkodásban

- a felmerülő nehézségek feldolgozása segítő szakemberek (pl. pszichológus) részvételével

- a gyermekek segítése az életkoruknak megfelelő önkiszolgálás gyakoroltatásában, a napi gondozási (ápolási) feladatok megvalósításában

- a gyermekek segítése a csoportba való beilleszkedésben, ez ügyben felmerülő konfliktusok rendezésében

- a gyermek, nevelési, „gyógyítási” folyamatának megismerése, pedagógiai irányzatok alkalmazása (pl. a KÁSZPEM® Rendszer) ezen sajátos életállapotot megélő fiatalok körében

- részvétel a szakmai csoport munkájában, a feljegyzések, dokumentáció vezetésében, a mindennapi élet szervezésében, aktuális feladatok teljesítésében

- részvétel a vérszerinti családdal való kapcsolattartás figyelemmel kísérésében, a találkozások előkészítésében

- a gyermekek életét kísérő szakemberek közti kommunikáció, együttműködés megfigyelése, megtapasztalása

3. Várjuk azok jelentkezését is, akik szakdolgozatuk, tudományos diákköri kutatási munkájuk témájául választják a gyermekvédelmi szakellátás működésével, a szakellátásban dolgozók helyzetével, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek sorsával, életével kapcsolatos bármely aspektus tudományos igényű feldolgozását.

A témaválasztáshoz kiemelten javasoljuk a tehetséggondozás, a vérszerinti családdal való kapcsolattartás, a devianciák megjelenésének prevenciója, kezelése területeket, de módszertani szaktanácsadóink nyitottak a hallgatókat érdeklő bármely témában - előzetes egyeztetés alapján – a szakmai segítség nyújtására.

Az érdeklődő hallgatók jelentkezését fogadja:

Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó (tel: 06/ 20/ 945 5933

email: szivosildiko1@gmail.com)

 
Bezárás
Tudna Ön kiszolgáltatottságban, család és biztos jövő nélkül élni?
Nekik is nehéz...

Teremtsünk együtt új otthont
a családból kiemelt,
állami gondoskodásban élő gyerekeknek!

Ajánlja fel adója 1%-át az ÁGOTA Alapítványnak
Köszönjük !
ÁGOTA Alapítvány
18469336-1-06
www.agotaalapitvany.hu
Bezárás
Életképek a Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthonból