Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor

Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor

Integrációs programsorozat 2018
 
Bovebben
 
Integrációs programsorozat 2017
 
Bovebben
 
IntegrĂĄciĂłs programsorozat 2016
 
Bővebben
 
IntegrĂĄciĂłs programsorozat 2015
 
Bővebben
 
IIntegrĂĄciĂłs programsorozat 2014
 
Bővebben
 
IntegrĂĄciĂłs programsorozat 2013
 
Bővebben
 
IntegrĂĄciĂłs programsorozat 2012
 
Bővebben
 
Minden gyermeknek csalĂĄdban van a legjobb helye
 

Felhívás 2013.04.05

 

Felhívás

InterjĂşk
 

Lánchíd Rádió - Az állami gondozás nem büntetés, 2012. 07. 02.

 

NEUMAN GÁBOR EGYÉBKÉNT Vendég: Kothencz János

Dél-Alfőldi Regionális Bűnmegelőzési
FesztivĂĄl 2017 szeptember 09.
 
Bővebben
 
VideĂłk
 

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Dr. Kiss-Rigó László felszólalása

 

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Soltész Miklós felszólalása

 

II. ÁGOTA® Országos Gyermek­védelmi Konferencia, Dr. Kiss-Rigó László előadása

 

II. ÁGOTA® Országos Gyermek­védelmi Konferencia, Soltész Miklós előadása

KÖSZPEM®kĂŠzikĂśnyvek magyarul-angolul

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézmény ajánlása szociális terülten tanuló-, pedagógus-, pszichológus-, teológus-hallgatók számára

 
 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézmény ajánlása

szociális terülten tanuló-, pedagógus-, pszichológus-, teológus-hallgatók számára

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézmény 2014. januártól a Csongrád Megyei Nevelőszülői Hálózatba és a Dr. Foltán József Gyermekotthonba várja azokat a fent felsorolt képzésben részt vevő hallgatókat, akik különösen érdeklődnek a családjukból bármilyen okból kiemelt, a gyermekvédelmi gondoskodásba kerülő gyermekekkel kapcsolatos segítő munka lehetőségei iránt, és ennek érdekében az elméleti képzés során teljesítendő terepgyakorlatukat a gyermekvédelmi szakellátásban tervezik teljesíteni.

1. A nevelőszülői hálózatban a nevelőszülői tanácsadók mellett az alábbi szakmai tevékenységekben való részvételre kínálunk lehetőséget:

- a jogszabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati megvalósításának módszereibe történő betekintés

- a nevelőszülői hivatásvállalásra jelentkezők tájékoztatása a nevelőszülővé válás folyamatáról, feltételeiről, az előírt dokumentumok benyújtásáról

- a jogszabályban előírt környezeti alkalmassági feltételek vizsgálata (a jelentkezők családi környezetének vizsgálata, a tapasztalatok környezettanulmány formájában történő összegzése)

- a nevelőszülők pszichológiai alkalmasságának vizsgálata

- a gyermek nevelőcsaládba történő kerülése folyamatának figyelemmel kísérése, szakmai előkészítés módszereinek megismerése (előzmények, vizsgálat, elhelyezési javaslat, elhelyezési terv), a folyamatban résztvevők közti - együttműködésen alapuló – team munka jellemzőinek megismerése, részvétel a stáb megbeszéléseken, esetmegbeszéléseken.

- a gyermek életének tervezése (egyéni gondozási-nevelési terv), a gyermek életének, fejlődésének nyomon követése (a nevelőcsaládok rendszeres látogatása, a nevelőszülő dokumentációs feladatainak megismerése, a gyermek élettörténetkönyvének folyamatos vezetése), tanácsadási feladatok a nevelőszülő számára

- a gyermek, nevelési, „gyógyítási” folyamatának megismerése, pedagógiai irányzatok alkalmazása (pl. a KÁSZPEM® Rendszer) ezen sajátos életállapotot megélő fiatalok körében

- részvétel a vérszerinti családdal való kapcsolattartás figyelemmel kísérésében, a találkozások előkészítésében

- a nevelőszülői tanácsadó dokumentációs feladatainak megismerése

2. A lakásotthonban a gyermekekkel való közvetlen tevékenységre nyílik lehetőség

- a lakásotthonba kerülő gyermekkel kapcsolatos információk megismerése, a probléma helyzete fókuszpontjainak meghatározása, részvétel a gyermek fejlesztésében a kitűzött célok és az egyéni gondozási – nevelési terv tükrében

- a gyermekek tanulási és szabadidős tevékenységének szervezésében való közreműködés

- a gyermekek segítése a lakásotthonba kerüléshez köthető érzelmek feldolgozásában, a lakásotthon életrendjéhez való alkalmazkodásban

- a felmerülő nehézségek feldolgozása segítő szakemberek (pl. pszichológus) részvételével

- a gyermekek segítése az életkoruknak megfelelő önkiszolgálás gyakoroltatásában, a napi gondozási (ápolási) feladatok megvalósításában

- a gyermekek segítése a csoportba való beilleszkedésben, ez ügyben felmerülő konfliktusok rendezésében

- a gyermek, nevelési, „gyógyítási” folyamatának megismerése, pedagógiai irányzatok alkalmazása (pl. a KÁSZPEM® Rendszer) ezen sajátos életállapotot megélő fiatalok körében

- részvétel a szakmai csoport munkájában, a feljegyzések, dokumentáció vezetésében, a mindennapi élet szervezésében, aktuális feladatok teljesítésében

- részvétel a vérszerinti családdal való kapcsolattartás figyelemmel kísérésében, a találkozások előkészítésében

- a gyermekek életét kísérő szakemberek közti kommunikáció, együttműködés megfigyelése, megtapasztalása

3. Várjuk azok jelentkezését is, akik szakdolgozatuk, tudományos diákköri kutatási munkájuk témájául választják a gyermekvédelmi szakellátás működésével, a szakellátásban dolgozók helyzetével, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek sorsával, életével kapcsolatos bármely aspektus tudományos igényű feldolgozását.

A témaválasztáshoz kiemelten javasoljuk a tehetséggondozás, a vérszerinti családdal való kapcsolattartás, a devianciák megjelenésének prevenciója, kezelése területeket, de módszertani szaktanácsadóink nyitottak a hallgatókat érdeklő bármely témában - előzetes egyeztetés alapján – a szakmai segítség nyújtására.

Az érdeklődő hallgatók jelentkezését fogadja:

Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó (tel: 06/ 20/ 945 5933

email: szivosildiko1@gmail.com)

 
Bezárás
Tudna Ön kiszolgáltatottságban, család és biztos jövő nélkül élni?
Nekik is nehéz...

Teremtsünk együtt új otthont
a családból kiemelt,
állami gondoskodásban élő gyerekeknek!

Ajánlja fel adója 1%-át az ÁGOTA Alapítványnak
Köszönjük !
ÁGOTA Alapítvány
18469336-1-06
www.agotaalapitvany.hu
Bezárás
Életképek a Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthonból